Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Foto: DAFC

Grisuppfödare i Danmark vill ha världens bästa djuromsorg - och det lönar sig

2017 förväntas bli ett rekordår för det danska lantbruket och särskilt för den danska grisuppfödningen. Men förutom ekonomiska framgångar har grisuppfödarna i Danmark också ett ökat fokus på hela svansar, lösgående suggor och fortsatta åtgärder för djuromsorgen.

1. december 2017

2017 - Ett ekonomiskt guldår

Grisuppfödarnas intäkter förväntas bli extraordinärt bra 2017. Det säger Frank Øland, Chefsekonom på Landbrug og Fødevarer under den årliga griskongressen i Herning. Denna ökning beror bland annat på de gynnsamma priserna, men främst på en ökad export under 2017. Den danska livsmedelssektorns export förväntas överstiga 160 miljarder DKK (xx EUR/xx SEK) för 2017, vilket är 6-7 miljarder DKK (xx EUR/SEK) mer än föregående år. Erik Larsen, ordförande för Landbrug- & Fødevarer, Svineproduktion, säger: ”Det går bra för dansk grisuppfödning just nu, och det är inget vi behöver prata tyst om”. Grisuppfödarna i Danmark väljer dock att fokusera på att stärka deras position ytterligare – bl.a. med ambitiösa djuromsorgsmål.

Grisuppfödare i Danmark ska vara världsledande på djuromsorg

Förutom ekonomisk framgång har 2017 också visat på ett ökat fokus på djuromsorg. Ett ökat fokus har satts på hela svansar, lösgående suggor och ett minskat antal kastrationer. Erik Lasen säger: ”De kommande 10 åren kommer vi att göra allt för att bli världsledande på uppfödning till de mest krävande moderna konsumenterna”. Detta mål ska uppnås med en 7-punktsplan för bättre djuromsorg som antogs redan 2014. 7-punktsplanen innefattar bl.a. mål om att hitta ett alternativ till kastration utan bedövning från 1 januari 2019, minimering av svanskupering samt bättre stallsystem för lösgående suggor.

Danmark har också ett av de mest öppna och transparenta produktionssystemen för griskött i världen. Djuromsorgen kommer också fram i ljuset för konsumenterna, bl.a. via projekt som ”öppet lantbruk” (länk), där tusentals danskar besöker stall och grisuppfödare över hela landet. Det finns också grisuppfödare som håller öppet för besökare under hela året i projektet ”öppet stall”.

Uppbackning från djuromsorgsorganisationer och konsumenter för nytt djuromsorgsmärke

2017 har det också kommit ett statligt djuromsorgsmärke för grisar, som har fått ett fint mottagande av de danska konsumenterna. Försäljning av frigående och ekologiskt kött med djuromsorgsmärkets högsta grad var i maj 2017 hela 40 % högre än i maj 2016 hos dansk Supermarked group. Märket gör det lättare för konsumenterna att orientera sig inom djuromsorgen och veta exakt vad de betalar för.

Även den danska djurrättsorganisationen DOSO har bidragit till skapandet av märket för att säkra högsta möjliga omsorg om grisarna. Föreningen som har 130 000 medlemmar och stödmedlemmar backar upp märket. Föreningen understryker att märket gagnar många intressenter: lantbrukare, livsmedelsbutiker och den danska veterinärföreningen som också har varit med och skapat märket (källa: www.doso.dk).

Även om märket bara är ett led i ambitionerna om en ännu mer hållbar produktion av danskt griskött, har det redan skapat mer transparens för konsumenter och bidragit till en konstruktiv dialog med djurrättsgrupper.

Läs även:

 

Faktaruta: