Antibiotikaanvändningen för danska grisar faller ännu mer 2016

Antibiotikaanvändningen för danska grisar faller ännu mer 2016

Antibiotikaanvändningen för danska grisar faller ännu mer 2016

Under de första 11 månaderna av 2016 sänkte de danska grisproducenterna sin antibiotikaanvändning med ytterligare 3,3 procent och användningen av tetracyklin sjönk med 3,6 procent.

Antibiotikaanvändningen i dansk grisproduktion är låg i internationell jämförelse. Många länder i både Europa och resten av världen använder betydligt mer antibiotika i sin grisproduktion. Trots detta har de danska grisproducenterna lyckats sänka sin allmänna antibiotikaanvändning konstant sedan 2009, och har nu nått en sänkning på ca 25 procent sedan 2009. Användningen av tetracyklin har sjunkit med 23 procent sedan 2013.

Läs mer: Antibiotikafri uppfödning intresserar konsumenter  

Glädje över den minskade antibiotikaanvändningen 
Att danska grisproducenter, veterinärer och rådgivare har lyckats arbeta målriktat och sänka användningen år efter år väcker stor glädje hos Landbrug & Fødevarer.
"Jag tycker det är storartat att den danska grisproduktionen har lyckats skapa en bättre djuromsorg under flera år, samtidigt som användningen av antibiotika har sänkts markant. När vi jämför oss med våra utländska konkurrenter cementerar vi dessutom vår position. Men vi ska fortsätta att arbeta för att sänka användningen ytterligare under de kommande åren", säger Christian Fink Hansen, sektordirektör på Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Målsättningen med antibiotikaanvändningen har nåtts – 5 år i förtid
Målsättningen i branschen har varit att sänka antibiotikaanvändningen i den danska grisproduktionen med 20 procent mellan 2009 och 2020. Detta mål nåddes redan 2015. Mellan 2009 och 2015 har användningen av antibiotika i grisproduktionen sjunkit med totalt 21,7 procent och målet nåddes därmed fem år i förtid.

Läs mer: