Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Djuromsorgen är A och O vid transport i Danmark

Djuromsorgen är A och O vid transport i Danmark

Danska gristransporter har den lägsta transportdödligheten i världen. Det beror inte minst på optimeringar av grisarnas förhållanden - från stall till slakteri. Enligt siffror från Danish Meat Institute (DMRI) var dödligheten endast 0,007 procent under 2014.

13. februari 2017

Tack vare den danska grisbranschens insats för att säkra bättre djuromsorg och transportförhållanden för de danska slaktgrisarna, har Danmark en mycket låg transportdödlighet på endast 0,007 procent.

"Transportdödligheten i Danmark är den lägsta i världen", säger Leif Lykke som är seniorprojektledare på Danish Meat Research Institute.

Grunden till framgången
Grunden till framgången är till stor del höga krav och sträng lagstiftning om djuromsorg, som delvis är strängare än EU:s riktlinjer på området. Ett exempel är de stegsäkra golven i gristransporterna. Dessutom finns det särskilda krav på chaufförerna. Utöver de stränga danska kraven framhäver Leif Lykke forskningen på området och att denna har omsatts i praktiken, när det gäller planering av transport och bilens utrustning, som den viktigaste förklaringen till den låga transportdödligheten.

Djuromsorg: på väg till slakteriet

Djuromsorg före och under transport i Danmark
Före transporten förs grisarna in i särskilda utlämningsrum där de kan koppla av innan transporten. Transporttiden ligger vanligen på 1-1½ timma och det är mycket få grisar som transporteras i mer än tre timmar till slakteriet. Den korta transporttiden beror på slakteriernas strategiska placering över hela Danmark.

Jämförelse av transportriktlinjer