Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Skonsam transport av kreatur och djuromsorg hänger ihop

Skonsam transport av kreatur och djuromsorg hänger ihop – även med ätkvalitet

Nötköttets väg från stallet till kyldisken är kantad med regler för djurtransport. Lagar för hur djuret ska transporteras till slakteriet bidrar till att säkra att de belastas så lite som möjligt längs vägen.

13. februari 2017

I Danmark lägger vi fokus på hur transporten av kreatur går till. Skonsam transport och hantering i samband med slakt är en viktig parameter i köttproduktionen. Både för att hanteringen av djuren vid slakttidpunkten har stor betydelse för köttets ätkvalitet och för att djuromsorgen får allt större betydelse när konsumenterna väljer kött i kyldisken.

Risken för stress är mindre om djuren är vana vid att hanteras och transporteras i transportbilar. Flockdjur kan lätt bli stressade när de kommer in i en ny flock under transport eller vid uppstallning på slakteriet.

Stress har betydelse för köttkvaliteten och har särskilt inflytande på köttets pH-värde efter slakt. Både för högt och för lågt pH-värde försämrar köttkvaliteten och kan medföra:
• försämrad hållbarhet
• mörkt kött
• hårt kött
• bristfällig vattenbindningsförmåga
• metallisk lukt och smak.


Vilka djur får transporteras?
Först och främst ska djuret vara lämpligt för transport – om kon t.ex. är sjuk eller högdräktig är det ännu striktare regler för transporten. Djur som kan skada varandra ska hållas åtskilda, vilket innebär att stora djur inte ska transporteras tillsammans med små djur om det finns risk för att de kan skada djuren under transport.
Transportören – personen som kör djurtransporten – ska vara utbildad för att transportera djur. Så kan han eller hon bedöma om reglerna efterlevs så att djuren transporteras utan att ta skada. 


Läs mer om transportörens utbildning 

 

Hur och hur länge får djuren transporteras?
När kon eller kalven ska slaktas gäller särskild lagstiftning för hur och hur länge djuren får transporteras till slakteriet. Det säkrar att djuren inte lider av överbelastning under transporten.
De allra flesta transporter av slaktdjur i Danmark varar mindre än åtta timmar. Om djuren ska transporteras längre än åtta timmar gäller striktare krav på transporten.
Den lastbil som djuren transporteras till ska vara godkänd för detta syfte. Det ska finnas halm eller sågspån i botten av lastbilen som suger upp urin och avföring och det ska finnas tillräcklig ventilation. Det är också krav på hur mycket plats djuren ska ha så att de inte skadar varandra. Vid behov ska djuren även ha vatten och foder längs vägen.