Så naturligt och äkta som möjligt

Ett led i önskan om transparens är behovet av att maten ska vara "äkta". Det är mat som är naturlig, näringsrik och som upplevs vara "nära till naturen". Detta kommer från det hälsofokus som finns i samhället idag. Konsumenterna söker drycker och livsmedel som är mindre bearbetade och därmed upplevs som mer naturliga. Man tar avstånd från produktionsmetoder som upplevs som oförståeligt komplexa och som förringar produktens naturliga konsistens. Det finns dock processer som är acceptabla – t.ex. fermentering – eftersom de upplevs som en naturlig förädling.

Ekologiskt är fortfarande populärt
För konsumenten kan det vara svårt att överskåda både näringsvärdet och de eventuellt långsiktiga konsekvenser som oförståeliga ingredienser kan ha på kroppen. Därför efterfrågas korta, lättförståeliga innehållsförteckningar där alla ingredienser kan vara något som konsumenten själv har hemma i köket. Detta är en av orsakerna till att ekologisk frukt och ekologiska grönsaker har medvind. Den vanligaste orsaken till att köpa ekologiskt är fortfarande "att undvika rester av besprutningsmedel i frukt och grönsaker". Det upplevs helt enkelt som renare och mer naturligt – och därmed bättre för kroppen.

Nötköttet upplevs som rent
Detsamma gäller i princip även nötköttet. Ekologimärket bidrar till att konsumenterna anser att de får en renare vara. Men det är inte bara ekologiskt nötkött som kan dra nytta av denna trend. Både ekologiskt och konventionellt nötkött kan dra nytta av konsumenternas önskan om att äta protein för att ta hand om kroppen. Nötkött är en ren och naturlig proteinkälla som kan uppfylla konsumenternas önskan om att leva hälsosammare.

Läs mer:

Kvalitet