Test av probiotika för att förebygga diarrésjukdomar hos grisar

SEGES Svineproduktion arbetar konstant med att utvärdera effekten av alternativ till zink och antibiotika. De så kallade OUA-grisarna, som är uppfödda utan antibiotika, har fått en bra start. Nu börjar försök med ett naturligt probiotika som har utvecklats för att förebygga sjukdomar.

Ett samarbete med biovetenskapsföretaget Chr. Hansen ska utforska möjligheterna för att använda probiotika för att förebygga diarrésjukdomar hos grisar.

”I samband med detta är användandet av nya typer av probiotika ett mycket intressant alternativ. Därför har vi ingått ett samarbete med Chr. Hansen, som har utvecklat ett helt nytt probiotika. Det har utvecklats särskilt för att kunna hantera och förebygga diarrésjukdomar hos grisar", säger veterinären på SEGES, Poul Bækbo.

Förebyggande kan betyda en ökad djuromsorg för grisarna
"Om vi lyckas med testerna kommer det att finnas många vinster. Det kommer att innebära en bättre produktivitet för grisuppfödaren eftersom grisen undgår perioder med vantrivsel och sjukdomar. Samtidigt kan det ge möjlighet att sänka användningen av antibiotika och zink”, säger Poul Bækbo.

Frånvänjningen av spädgrisar kan vara en utmaning i många grisbesättningar. Användningen av medicinsk zink och/eller antibiotika kan vara en nödvändighet för att undvika diarré.

”Probiotika består av så kallade "goda" bakterier. När de ges till grisar kan de i en viss utsträckning säkerställa en frisk tarm samtidigt som grisarna utnyttjar fodret bättre. I testet kommer vi därför att utvärdera effekten på både grisens hälsa och dess produktivitet", säger Poul Bækbo.

Testet börjar i mitten av 2017 och slutar under 2018.

Grisar som har vuxit upp utan antibiotika
Livsmedelsbranschen upplever en konstant stigande efterfrågan på griskött som kommer från djur som inte har behandlats med antibiotika. 2015 startade därför SEGES, i samarbete med Landbrug & Fødevarer och Danish Crown, ett pilotprojekt som ska garantera antibiotikafri grisuppfödning. 25 danska grisuppfödare deltar i det omfattande programmet. Alla arbetsprocesser hos de deltagande uppfödarna är klart definierade. Uppfödarna har särskilt fokus på rengöring och desinfektion för att uppnå en optimal hygien. Uppfödning utan antibiotika innebär betydligt högre omkostnader och kräver dessutom flexibla medarbetare som konstant deltar i uppfödningen.

Läs även:

Antibiotikafri uppfödning intresserar konsumenterna

Slakterier fokuserar på att sänka antibiotikaanvändningen