Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Maj

Djuromsorgsmärket har nu lanserats i Danmark och de första förpackningarna med märket ligger nu i livsmedelsbutikernas kyldiskar. Nu kan danskarna handla med "hjärtat" och välja griskött från gårdar med bättre djuromsorg.
Nya siffror från VetStat visar att antibiotikaanvändningen inom dansk grisuppfödning sjönk med 4,1 procent under 2016 jämfört med 2015. Det betyder att förbrukningen minskat med 9,1 procent sedan 2014. Sedan 2009 har den sjunkit med totalt 25 procent. Därmed befäster Danmark sin position som ett av de länder i EU som har lägst förbrukning av antibiotika i samband med grisuppfödning.
Nyligen publicerade vi nyheten om lanseringen av det nya statliga djuromsorgsmärket. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om varför det nya märket införs och hur systemet fungerar för kategorin griskött. Se bilder från lanseringen på en grisproduktion på Själland, där bland annat den danska livsmedelsministern deltog i festligheterna medan en stjärnkock lagade läckerheter av griskött med 3 hjärtan.
Ditt nötkött kommer från en av världens mest klimatvänliga uppfödningar. Vi har arbetat intensivt i flera år på att ta fram metoder som sänker CO2-utsläppen i alla led. Resultatet är imponerande och gagnar både miljön och oss människor.
Danmark och Kina har undertecknat ett historiskt handelsavtal. Avtalet öppnar för import av bearbetat griskött från Danmark till Kina.
Konsumenterna bombarderas med information om livsmedel som kan verka oöverskådlig och motsägelsefull. Detta i kombination med diverse historier i medierna om livsmedelsskandaler från när och fjärran gör att konsumenterna i allt högre grad ställer krav på livsmedelskvaliteten. De har ett allt större behov av att känna till livsmedlens innehåll och ursprung. De efterfrågar transparens – alltså full insikt i vad som finns i maten, hur den har producerats etc.
Att det släpps ut upp till 85 % mindre CO2 per kalori när man producerar griskött jämfört med kött från idisslare.