Hur är det med köttet och klimatet? – Dina kunder kan vara lugna

Ditt nötkött kommer från en av världens mest klimatvänliga uppfödningar. Vi har arbetat intensivt i flera år på att ta fram metoder som sänker CO2-utsläppen i alla led. Resultatet är imponerande och gagnar både miljön och oss människor.

Genomtänkt livscykel i uppfödningen av nöt och kalv

Det är det optimala utnyttjandet, från foder och biff till skor och energi, som ger nötköttet en bra placering med minimal belastning på klimat och miljö. Det gäller både i jämförelse med t.ex. Sydamerikanskt nötkött och nötkött från uppfödningar i Europa.

Förklaringen ligger i ett skarpt fokus på utnyttjandet. Alla led i uppfödningen optimerar utnyttjandet av djuren inifrån och ut Några viktiga principer är "mer med mindre" och minimering av spill. Det innebär t.ex. att fodret är effektivt och därmed belastar mindre per kg, och att de delar av djuret som inte används till livsmedel istället används i en mängd andra sammanhang.

Visste du att...  

Slakterierna arbetar seriöst på att vara klimatneutrala. Även här fokuserar man på ett optimalt utnyttjande. Slaktprocessen belastar naturligtvis klimatet med utsläpp av CO2. Men ändå arbetar slakterierna för att bli klimatneutrala. Det gör de för att belastningen vid själva slakten kan uppvägas genom att använda och återanvända hela djuret och undvika spill. Innehållet i djurens magar används till biogasproduktion och hudarna används till lädervaror. Biogasen används både som energikälla på slakterierna och som bränsle till en del av företagens lastbilar. Lädret används till skor, bilklädslar m.m. 

Läs mer om energiförbrukningen på slakterierna