Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Visste du att...

Visste du att...

Att det släpps ut upp till 85 % mindre CO2 per kalori när man producerar griskött jämfört med kött från idisslare.

16. maj 2017

Ny forskning från Schweiz, Holland och Norge visar att det släpps ut upp till 85 % mindre CO2 per kalori vid produktion av griskött jämfört med produktion av nöt- och lammkött. (Källa: DR). Det gör att man kan minska utsläppen av växthusgaser betydligt om man byter ut det röda köttet mot griskött. Danmark gör en stor insats för att minimera miljöpåverkan från nötkött, med stor framgång. I Danmark ligger CO2-utsläppen från nötkött nämligen långt under genomsnittet jämfört med andra EU-länder.

Den aktuella klimatforskningen visar samtidigt att en växtbaserad kost fortfarande har lägst CO2-avtryck, där det släpps ut 93 % mindre CO2 jämfört med kött från idisslare. CO2-utsläppen från grönsaker kan dock vara väsentligt högre om de drivs upp i växthus när det inte är säsong och växthusen därför ska värmas upp, eller om grönsakerna importeras och flygs från andra sidan jordklotet.