Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Mars

Även i år samlades hela den danska nötkreatursbranschen till en kreaturskongress. I år var nya forskningsresultat och kunskapsdelning i fokus.
Projektet ”PattegriseLIV” startades av SEGES, Danish Pig Research Centre, med syftet att testa nya metoder för att förbättra djuromsorgen och överlevnadsgraden för smågrisar. Grisuppfödaren Jeppe Haubjerg, lyckades bäst. Genom att successivt introducera olika åtgärder minskade dödligheten bland spädgrisarna. Till exempel fick spädgrisarna yoghurt från första dagen, personalen övervakade dessutom spädgrisarna extra mycket den första tiden efter avvänjning samt säkerställde att de fick rent fonder och rent vatten för att undvika diarré.
Och nöt- och kalvköttsproduktionen kan verkligen vara hållbar.
Danmarks statistik har offentliggjort aktuella siffror om det danska grisbeståndet från 1 januari 2017.
Det nya danska, statliga djuromsorgsmärket "Bedre Dyrevelfærd" (Bättre Djuromsorg) lanseras i maj 2017. Den nya märkningen har tagits fram i ett samarbete mellan bl.a. danska staten, detaljhandeln och Landbrug & Fødevarer. Syftet med märkningen är att förbättra djuromsorgen på danska grisgårdar och öka transparensen för konsumenterna.