Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
En hälsning från kreaturskongressen 2017

En hälsning från kreaturskongressen 2017

Även i år samlades hela den danska nötkreatursbranschen till en kreaturskongress. I år var nya forskningsresultat och kunskapsdelning i fokus.

16. mars 2017

Minister berömde Seges för nyttig forskning
Peder Phillip, ordförande för Landbrug & Fødevarer, Kvæg hälsade alla välkomna till årets kreaturskonferens tillsammans med Gitte Grønbæk, sektordirektör för Kvæg hos Seges. Årets huvudtalare var miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen, som i sitt tal bland annat berömde Seges för att de levererar nyttig, forskningsbaserad kunskap baserad på fakta, som ingår i många sammanhang – från lantbrukarens vardag till politiska processer.


3 000 deltagare från hela kreatursbranschen
På kreaturskongressen deltog lantbrukare med nötkreatur, forskare, beslutsfattare och intresseorganisationer i och runt nötkreatursbranschen. Även i år låg deltagarantalet på ca 3 000 och särskilt populära var alla workshops.


Biff med fettkant och bättre kvalitet
Kreaturskongressen bjöd på ett brett program med bland annat föredrag om Facebook, nudgning inom lantbruket och debatt om djuromsorg. Vi bjöds även på föredrag om hur nöt- och kalvköttet spelar in i livsmedelstrenderna 2017

Läs mer om Food Trends för 2017

"Den holistiska vägen till hälsa banar väg för att konsumenterna inte längre är så rädda för att äta en god fettmarmorerad biff med fettkant – det är njutning och livskvalitet som står i fokus", berättade Christie Nielsen, marknadsanalytiker på Landbrug & Fødevarer, i sitt föredrag om trender och fortsatte: "Som nötkreatursbransch ska ni inte låta er skrämmas av flexitarian-trenden, där konsumenterna hoppar över köttet ibland. För när de äter kött vill de nämligen ha något extra gott – och därför är det möjligt att öka värdet i kategorin."


Kopplingen mellan stall och hälsa
Kongressen bjöd också på föredrag om kopplingen mellan stall och hälsa. Ett team har samlat in data om djurhälsan och inventarierna i 87 olika stall. Och det visade sig att det mest optimala stallsystemet för korna är lösdriftstall med liggbås, medan det mest optimala underlaget är sand.


Höjdpunkter på Twitter
Berikade med ny kunskap åkte deltagarna hem till sina gårdar, forskningsmiljöer och kontor. Se höjdpunkterna på Twitter genom att söka på #kvægkongres.