PattegriseLIV

PattegriseLIV

Fler spädgrisar överlever

Projektet ”PattegriseLIV” startades av SEGES, Danish Pig Research Centre, med syftet att testa nya metoder för att förbättra djuromsorgen och överlevnadsgraden för smågrisar. Grisuppfödaren Jeppe Haubjerg, lyckades bäst. Genom att successivt introducera olika åtgärder minskade dödligheten bland spädgrisarna. Till exempel fick spädgrisarna yoghurt från första dagen, personalen övervakade dessutom spädgrisarna extra mycket den första tiden efter avvänjning samt säkerställde att de fick rent fonder och rent vatten för att undvika diarré.

Den 30-åriga grisproducenten från lilla orten No i Västjylland lyckades bäst i projektet PattegirseLIV av de omkring 30 grisuppfödare som var med i projektet. Jeppe Haubjerg lyckades minska dödligheten hos spädgrisarna från 21 procent till endast 16 procent under projektetet, vilketär i nivå med de bästa uppfödarna i landet. Samtidigt steg antalet frånvanda grisar per årssugga från 34 till 37,4 grisar i besättningen. De viktigaste faktorerna som låg bakom förbättringarna var ett bra team, extra fokus på hygien och bra foder samt Top Duroc genetik, som ger starkare spädgrisar.

 

Teamwork i grisstallet
Den unge producenten är mycket nöjd med segern i det prestigefyllda pattegriseLIV-projektet, men han vill inte ta åt sig hela äran själv.

"Det är självklart tillfredsställande för mig personligen, men segern är först och främst en bra laginsats av mina medarbetare”, säger Jeppe Haubjerg.

 

Resultatet av ledningen för större spädgrisöverlevnad
Vinnarbesättningen har via projektet bl.a. uppnått följande resultat:

  • Totaldödligheten har gått från 21,3 till 16,1 procent
  • Frånvanda grisar per årssugga från 34,0 till 37,4 procent
  • Totalt antal födda per kull har stigit till 19,9 från 18,8
  • Digivningsdagarna har stigit från 32 till 34 dagar

Läs mer om: PattegriseLIV