Nya siffror om det danska grisbeståndet

Nya siffror om det danska grisbeståndet

Nya siffror om det danska grisbeståndet

Danmarks statistik har offentliggjort aktuella siffror om det danska grisbeståndet från 1 januari 2017.

Resultatet av grisberäkningen som utförts av Danmarks Statistik, baserat på stickprover som omfattar ca 2 500 anläggningar, visar att det danska grisbeståndet är 3,3 procent mindre i början av 2017 än vid samma tidpunkt året innan. Sänkningen beror till stor del på ett fall på 7,7 % i gruppen "slaktgrisar > 50 kg". Om denna grupp inte tas med i beräkningen är den totala sänkningen i grisbeståndet 1,9 procent. För gruppen "gyltor > 50 kg" är det till och med en stigning på 5,9 procent jämfört med året innan.


Läs mer om Statistik