Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Nya siffror om det danska grisbeståndet

Nya siffror om det danska grisbeståndet

Danmarks statistik har offentliggjort aktuella siffror om det danska grisbeståndet från 1 januari 2017.

10. mars 2017

Resultatet av grisberäkningen som utförts av Danmarks Statistik, baserat på stickprover som omfattar ca 2 500 anläggningar, visar att det danska grisbeståndet är 3,3 procent mindre i början av 2017 än vid samma tidpunkt året innan. Sänkningen beror till stor del på ett fall på 7,7 % i gruppen "slaktgrisar > 50 kg". Om denna grupp inte tas med i beräkningen är den totala sänkningen i grisbeståndet 1,9 procent. För gruppen "gyltor > 50 kg" är det till och med en stigning på 5,9 procent jämfört med året innan.


Läs mer om Statistik