Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Användningen av antibiotika minskar ytterligare

För tredje året i rad sjunker den totala användningen av antibiotika för djur i Danmark. Det beror främst på en lägre användningen i grisuppfödningen. Det överraskar inte Christian Fink Hansen, sektordirektör i SEGES Svineproduktion, som påpekar att det fina resultatet inte är ett självspelande piano.

12. oktober 2017

Under 2016 sjönk antibiotikaanvändningen för djur med 5 %. Användningen har minskat för grisar, nötkreatur, fågel och fisk. Det skriver Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet och DTU Fødevareinstituttet i samband med den årliga DANMAP-granskningen som precis har presenterats. I grisuppfödningen har användningen av antibiotika minskat med 4 %.

Sektordirektören i SEGES Svineproduktion, Christian Fink Hansen, är inte överraskad över det fina resultatet.

- Det gläder mig att det hårda arbetet bär frukt. Det fina resultatet beror på en intensiv och målriktad insats från grisuppfödare och veterinärer.

Han menar att det är värt att notera att användningen av antibiotika i grisuppfödningen har minskat med totalt 25 % sedan 2009:

- Redan 2009 hade Danmark en låg antibiotikaanvändning, jämfört med andra länder. Nu får vi  ett internationellt erkännande för vårt arbete. Vilket vi ska vara stolta över.

Användningen av medicinsk zink är också på nedåtgående. Inom detta område har användningen sjunkit med 4 % under 2016.

- Det är positivt. Om den fina utvecklingen ska fortsätta måste vi hitta en lösning för hur vi fasar ut användningen av medicinskt zink utan att den totala antibiotikaanvändningen samtidigt stiger, säger Christian Fink Hansen.


Källa: Landbrug & Fødevarer, Oktober 2017

 

Läs också: 

Uppfödning av grisar utan antibiotika

Användningen av antibiotika på rekordlåga nivåer i Danmark