Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Användningen av antibiotika till nötkreatur fortsätter att minska

Konsumenterna är intresserade av användningen av antibiotika bland djur. Nu kommer goda nyheter även för nötkreatur. Under första halvåret 2017 har de danska kreatursuppfödarna minskat användningen av antibiotika med 12 %.

12. oktober 2017

Lantbruket arbetar målmedvetet med att sänka användningen av antibiotika. Utvecklingen går i rätt riktning. Läs mer om vilka åtgärder branschen har genomfört för att sänka antibiotikaanvändningen för nötkreatur.

Minskning med 12 %

Under de första sex månaderna i år har de danska nötkreatursuppfödarna minskat  användningen av antibiotika med 12 % jämfört med samma period 2016. Det visar en ny sammanställning från SEGES. Det är främst användningen av penicillin som står för minskningen Penicillin används  primärt för juverbehandling hos kor.

 

Målmedvetet arbete

Den allt lägre användningen av antibiotika är ett resultat av ett målmedvetet arbete. 

 

"Att vi ser en så markant sänkning av antibiotikaanvändningen under första halvåret visar att det inte är fråga om en tillfällighet. Det är verkligen tal om en viktig insats från mjölkproducenternas sida," säger Christian Lund, som är ordförande för Landbrug & Fødevarer Kvægs sektorstyrelse. 

 

Tydlig strategi

Den minskade användningen är ett resultat av färre juverbehandlingar, vilket understryker att mjölkproducenterna har tagit till sig rekommendationerna från SEGES enligt Christian Lund. Rekommendationerna är bland annat att diagnostisera akuta juverbehandlingar innan man behandlar samt att undvika behandling av kroniska juverinflammationer.

Branschen arbetar vidare

Användningen av antibiotika till kalvar har inte minskat i samma omfattning.

"Vi har fortfarande en utmaning när det gäller kalvar, där användningen av antibiotika är oförändrad", förklarar Christian Lund.  
"Det krävs en gemensam insats från hela branschen för att ge kalvarna en bra start. Det är viktigt att vi har friska och robusta kalvar som kräver så lite behandling som möjligt."

 

Läs också:

Uppfödning af grisar utan antibiotika

Användningen av antibiotika på rekordlåga nivåer i Danmark

Mer om grisar och antibiotika här