Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

September

Det är stort fokus på att upprätthålla ett transparent spårningssystem för kalv- och nötkött. Det är viktigt, både av hänsyn till bönderna och inte minst konsumenterna. Danskt kalv- och nötkött är bland det mest väldokumenterade i världen. Varje led i hela produktionskedjan registrerar, märker och dokumenterar köttets väg och kvalitet från jord till bord.
Ett nytt projekt har startat i Danmark för att ytterligare minska förbrukningen av antibiotika i den danska grisuppfödningen. Målet är att 1,5 miljoner grisar ska födas upp utan antibiotika år 2021.
- Vi upplever en stor efterfrågan på griskött som har det nya djuromsorgsmärket. Vi förväntar oss att denna utveckling fortsätter, säger Jeppe Dahl Jeppesen, inköpsdirektör, på Dansk Supermarked Group.
Det är stora skillnader vad gäller kunskap och tillit till de många märken som konsumenterna möter i kyldiskarna. Det nya djuromsorgsmärketger danskarna möjlighet att köpa griskött med "Bättre Djuromsorg" Dethör till den kategori av märken som skapar transparens för konsumenten.
300 forskare från hela världen träffades under två dagar för att dela med sig av ny kunskap på temat ”Förstå djurens beteende”. - å SEGES arbetar man med särskilt fokus på forskning och djuromsorg.

Den 24-25 oktober 2017 är det årets griskongress i Herning.