Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Danmark värd för internationell konferens om djuromsorg

300 forskare från hela världen träffades under två dagar för att dela med sig av ny kunskap på temat ”Förstå djurens beteende”. - å SEGES arbetar man med särskilt fokus på forskning och djuromsorg.

13. september 2017

"Förstå djurens beteende" var det övergripande temat för den 51:a upplagan av ISAE (International Society for Applied Ethology) som hölls på Århus Universitet i augusti med SEGES som huvudsponsor

"För den danska djuruppfödningen är det mycket viktigt att Danmark har Århus Universitet, Det har en avdelning som är en av de bästa i världen när det gäller praktisk etologi, det vill säga läran om djurens beteende, säger Christian Fink Hansen i öppningstalet, Sektordirektör för grisproduktion hos SEGES.

En lång rad ämnen och vetenskapliga forskningsresultat presenterades och diskuterades på kongressen. Det var allt från djurens sinnen, inlärning och kognition samt vad som händer när människor och djur interagerar med varandra. Dessutom presenterades nya metoder för att analysera och förstå djurs sociala beteende och stressreaktioner med hjälp av nya tekniker.

  • Att förstå djurens beteende är avgörande för att kunna förbättra djuromsorgen., säger Christian Fink Hansen.Vi vill alla förbättra djuromsorgen, men för oss är det viktigt att det inte bara gäller några få djur, utan i stor skala.

Se filmen om ISAE 2017

 

Om du vill veta mer om Danmarks forskning om djuromsorg för kor och grisar kan du kontakta Kirsten Vernon Kristiansen.

Kirsten Vernon Kristiansen, Executive Export & Marketing Manager Sweden and Germany.
E-post: kvk@lf.dk, +45 33 394 381