Foto: Fødevarestyrelsen

Foto: Fødevarestyrelsen

Danskt djuromsorgsmärke ökar försäljningen av kött

- Vi upplever en stor efterfrågan på griskött som har det nya djuromsorgsmärket. Vi förväntar oss att denna utveckling fortsätter, säger Jeppe Dahl Jeppesen, inköpsdirektör, på Dansk Supermarked Group.

För tre månader sedan lanserades det nya statliga djuromsorgsmärket för färskt griskött i Danmark. Märket är ett led i 7-punktsplanen för en förbättrad djuromsorg i grisstallen.

Dansk Supermarked Groups inköpsdirektör, Jeppe Dahl Jeppesen, berättar om en markant ökad efterfrågan på griskött med bättre djuromsorg i butikerna. Han förväntar sig dessutom att denna positiva utveckling kommer att fortsätta.

Enligt livsmedelsföretaget Tulip svarar kött med djuromsorgsmärket redan för en betydande del av det färska griskött som säljs i Danmark.

- Konsumenterna har verkligen tagit detta kött till sina hjärtan. Vår försäljning av griskött med djuromsorgsmärket i de två första kategoriernautgör nu 15 % av den totala försäljningen av färskt kött i detaljhandeln. Dessutom ökar försäljningen av både Frilandsgris och ekologiskt griskött som utgör den tredje kategorin. Det innebär att griskött med djuromsorgsmärket nu utgör 25 % av den totala försäljningen, säger Jakob Skovgaard, som är ansvarig för den danska marknaden på Tulip Food Company. Han menar att försäljningen visar att danskarna är redo att köpa livsmedel med fokus på en bättre djuromsorg.

Under maj månad minskade Dansk Supermarkeds försäljning av det vanliga grisköttet med 7 %. Samtdigt har livsmedelskedjan sett hur intresset och försäljningen av griskött emd djuromsorgsmärket ökat stadigt. Till exempel ökade försäljningen av frilandsgris och ekologisk gris med nästan 40 procent, jämfört med samma period föregående år.

"Griskött är mycket priskänsligt. Men i och med den nya djuromsorgsmärkningen finns nu tydliga incitament för att prioritera djuromsorgen. Vi upplever en ordentlig framgång som också drivs på av både topprestauranger och de nya matentreprenörer som satsar på streetfood. De tycker verkligen om att tillaga välsmakande rätter med griskött.”, menar försäljningsdirektör Mette Rothmann, Tulip Food Company.

Läs mer om djuromsorgsmärket här.