Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Full spårbarhet – från stallet till kyldisken

Det är stort fokus på att upprätthålla ett transparent spårningssystem för kalv- och nötkött. Det är viktigt, både av hänsyn till bönderna och inte minst konsumenterna. Danskt kalv- och nötkött är bland det mest väldokumenterade i världen. Varje led i hela produktionskedjan registrerar, märker och dokumenterar köttets väg och kvalitet från jord till bord.

28. september 2017

Spårbarhet ger djuromsorg, kvalitet och livsmedelssäkerhet
Köttets väldokumenterade ursprung och transport ­är viktigt, inte bara för att optimera djurens trivsel och minimera bondens förlust, utan också för att ge konsumenterna en hög kvalitet och högsta möjliga livsmedelssäkerhet.
 
Om en sjukdom hos ett djur upptäcks snabbt ökar möjligheterna att hindra spridning av sjukdomen till andra djur. Med väldokumenterat kött kan djurets ursprung lätt spåras, så att källan och besättningen kan undersökas. Bonden säkras mot onödiga förluster och djuren löper mindre risk att bli sjuka. 
 
Den höga kvaliteten på kalv- och nötkött beror i hög grad på den systematiska registreringen. Den följer strikta regler som ställer höga krav på varje led. Till exempel avvisas djur på slakteriet om full spårbarhet inte har dokumenterats för det enskilda djuret. Säkerheten för att köttet är friskt och hälsosamt samt av hög kvalitet är därmed i topp.
 
Individuell öronmärkning och ett brett ansvar säkrar spårbarheten
Spårbarheten når ända ner till varje enskild kalv. Varje kalv får kort efter födseln ett öronmärke med information om den besättning den kommer från. Varje gång som djuret flyttas registreras det i en databas så att djurets ursprung, samt vilka andra djur som det har varit i närheten av, alltid kan kartläggas på ett snabbt och effektivt sätt.
 
Ansvaret för den noggranna dokumentationen är brett förankrad och ligger hos såväl bönderna, som veterinärerna och slakterierna. Alla ska kunna beskriva köttets färd i hela produktionskedjan.
 
Med det välutvecklade spårningssystemet skapas dessutom data som också används i arbetet med att minska antibiotikaresistens hos djur och människor. Sedan 1995 har programmet DANMAP övervakat användningen av antibiotika med fokus på antibiotikaresistens.

 Läs mer om spårbarhet här