Danskt kött viktigt komplement

Med förvåning har Christer Lundin, Talesperson för Landbrug & Fødevarer i Sverige, noterat reaktionerna om att Citygross valt danskt kött som ett komplement till det svenska utbudet. I en debattreplik skriver han att kritisera en matbutikskedja istället för att lyssna på vilket behov den har är ett misstag.

I den svenska köttdebatten ställs ofta Danmark mot Sverige, som ett argument för att köpa svenskt kött. Det är en märklig ordfejd, som hon olyckligt stämmer in i. Visserligen använder danska grisuppfödare mer antibiotika totalt sett än sina kollegor i Sverige, men i ett internationellt perspektiv ligger förbrukningen på en mycket låg nivå.

Citygross beslut att komplettera sitt utbud av kött med även danskt kött har väckt viss uppmärksamhet i Sverige. I en intervju ibland annat Norra Skåne säger Mats Karlsson, butikschef på City Gross i Hässleholm.

- Vi har länge haft kunder som vill ha en större prisbredd men också kunder som efterfrågar exklusiva styckdetaljer från andra delar av världen. Vårt fokus kommer dock fortsatt att vara på svenskt kött med egna köttmästare som styckar och packar det svenska köttet i butiken.

Trots detta uppenbara att komplettera det svenska utbudet med bland annat danskt kött väckte det uppmärksamhet i Sverige. Mot bakgrund av denna reaktion publicerade Christer Lundin, talesperson för Landbrug & Fødevarer i Sverige, följande kommentar i Fri Köpenskap:

- Med förvåning har jag noterat reaktionerna, från bland annat Elisabet Qvarford, VD Svenskt Kött, om att Citygross valt danskt kött som ett komplement till det svenska utbudet. Att kritisera en matbutikskedja istället för att lyssna på vilket behov den har är ett misstag.

Läs hela repliken från Fri Köpenskap här