Ny strategi sätter fokus på hållbarhet och djuromsorg

Hållbarhet och djuromsorg står högt upp på dagordningen i den danska nöt-kreaturbranschen. En ny strategi ser möjligheter och förbättringar för en ännu bättre nötkreaturuppfödning och de vill hålla fast sin position inom djuromsorg, låg läkemedelsanvändning, natur, miljö och klimat.

Hög djuromsorg och en minimal, men ansvarsfull antibiotikaanvändning – det är ett av många insatsområden i nötkreatursektorns strategi för 2018-2020.
Strategin brukar handla om effekt, celltal och tillväxt. Och det gör den fortfarande. Men samtidigt har hållbarhet, djuromsorg och konsumentkontakt fått en framträdande plats i nötkreatursektorns Strategi 2020.

Den danska nötkreaturbranschens sex övergripande mål är:

  • Positiv och nära dialog med konsumenterna
  • God ledning och attraktiva arbetsplatser
  • Konkurrenskraftig uppfödning och lönsamma investeringar
  • Miljö- och klimatvänlig mjölk, nöt- och kalvkött med recirkulering av näringsämnen
  • Hög djuromsorg och en minimal och ansvarsfull antibiotikaanvändning
  • Plats för natur och biodiversitet på alla gårdar.

Läs mer: Spårningssystem ger hög livsmedelssäkerhet

Djuromsorg är ett konsumentkrav
Hälsa och omsorg för djuren är ett konsumentkrav som inte är förhandlingsbart. Hög djuromsorg och hälsa är ju också sunt förnuft, både med hänsyn till djuren och uppfödarnas ekonomi. Därför är det ett helt naturligt fokusområde. Antibiotikaanvändningen ska sänkas till 8 400 kg aktivt ämne för kor respektive 1 900 kg aktivt ämne för slaktkalvar/kalvar, samtidig som man naturligtvis tar ansvar för att säkerställa en optimal hälsa och välfärd hos djuren. Strategin innehåller mycket konkreta mål, b.la. en minskning av kalv- och kodödligheten samt konkreta mål för användningen av antibiotika. Kodödligheten ska sänkas till 3,5 % under 2020 och kalvdödligheten till 5,5 %.

Det är mycket ambitiösa mål som ställer stora krav på hela branschen.

Läs även: Grisstrategi

Hållbarhet
Den danska nötkreatursektorn har i många år gått i täten och är därför en av världens mest miljö- och klimatvänliga mätt i utsläpp per uppfödd enhet. Den stora insatsen har medfört stora investeringar som har påverkat ekonomin i nötkreatursektorn. Men arbetet slutar inte där. Nötkreatursektorn i Danmark kommer fortfarande gå i täten och sätter därför ambitiösa mål som ska medverka till att de fasthåller sin position.

Det betyder b.la konkreta mål om att höja kväveutnyttjandet och säkra en forskningsinsats för att minimera metanutsläppen från stallanläggningar och matsmältning. För att bli ännu mer miljövänlig kommer den danska nötkreaturbranschen bland annat att minska energianvändningen i stall och öka kväveutnyttjandet till 30 % för konventionella och 27 % för ekologiska kor. Dessutom ska man investera i forskning för att minimera metanutsläppen.

Närmre konsumenterna
Nya ämnen har tagit sig in i strategin och "närmare dialog med konsumenterna" är ett sådant nytt insatsområde. Det finns behov för närmare och mer direkta dialoger med befolkningen. Allt fler människor bor i städerna. De vill gärna veta varifrån deras mat kommer, om den är säker att äta, och hur den har producerats. En positiv och nära dialog med konsumenterna är viktig för den danska nötkreaturbranschens möjligheter till utveckling och för att locka nya medarbetare. Förutsättningarna för att dialogen lyckas är att nötkreaturbranschen är lyhörd gentemot konsumenterna och själva uppsöker dialogen. Dessutom ska den enskilda uppfödaren vara stolt över sin uppfödning och arbeta aktivt med hållbarhetsmålen.

Strategin är utarbetad av Landbrug & Fødevarer, kvæg.

Vid frågor om strategin kan du kontakta Trine Barret, trb@seges.dk, tel: 87405000