Dansk grisnäring ska bli ännu bättre på djuromsorg för grisar

Dansk grisnäring har en tydlig inriktning på att successivt bli ännu bättre på djuromsorg. Under 2018 har Landbrug & Fødevarer tre satsningsområden för den danska grisnäringen. Satsningarna innebär att det kommer att bli fler lösa suggor, skonsammare kastrering samt 230 miljoner kronor till forskning.

I januari presenterade Landbrug & Fødevarer tre insatsområden för den danska grisnäringen. Det kommer att bli fler lösa suggor, skonsammare kastrering samt 230 miljoner kronor till forskning. Jämfört med andra EU-länder ligger Danmark långt framme när det gäller djuromsorg, men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka. Vi vill hela tiden bli ännu bättre, säger Karen Hækkerup, VD för Landbrug & Fødevarer.

Endast kastrering med bedövning
Idag kastreras majoriteten av hangrisarna, både inom den ekologiska och den konventionella produktionen. Om hangrisarna inte kastreras ökar risken för så kallad galtlukt i köttet. Idag använder alla danska lantbrukare smärtlindring i samband med kastrering och 2018 inför de danska lantbrukarna på eget initiativ – som några av de första i världen – krav på lokalbedövning innan kastrering.

Fler lösa suggor
Alla suggor går lösa under dräktighetstiden och alla nya löpstall inreds idag för lösdrift. Danska grisuppfödare är, på eget initiativ, världsledande på att bygga grisningsstall för lösa suggor. Men när suggorna går fritt i grisningsstallen stiger dödligheten bland spädgrisarna – bland annat för att suggorna lägger sig på dem. Vi intensifierar därför forskningen och försök med grisningsstall för lösa suggor, som tar hänsyn till både suggorna och spädgrisarnas överlevnad.

Forskning
Danmark har en hög djuromsorg om lantbrukarna vill hela tiden bli ännu bättre. Under 2018 investerar de danska grisuppfödarna över 230 miljoner danska kronor i forskning om kvalitet, djuromsorg och hållbarhet.

Mer om dansk djuromsorg
Vi arbetar med att utveckla och förbättra djuromsorgen på många områden i den danska grisuppfödningen. Det gäller bl.a. att undvika svanskupering, att säkerställa att fler spädgrisar överlever och att suggorna blir mer motståndskraftiga och lever längre.

Läs även:

Dansk grisnäring ska bli ännu bättre på djuromsorg för grisar
Grisuppfödare i Danmark vill ha världens bästa djuromsorg - och det lönar sig
Internationella utmärkelser för dansk grisuppfödning