Ny analys jämför nöt- och kalvköttsproduktionen i europeiska länder

Nu har det blivit ännu enklare att få en överblick över förhållandena i nöt- och kalvköttsproduktionen i olika EU-länder. En ny referensanalys sätter fokus på nöt- och kalvkött i Danmark och studerar samtidigt förhållandena i Sverige, Irland, Nederländerna och Tyskland. Den belyser bl.a. viktiga faktorar som miljö, klimat, livsmedelssäkerhet och djuromsorg.

Hur klarar sig Danmark jämfört med andra EU-länder? Det har en ny referensanalys för nöt- och kalvkött undersökt.

Generellt är den danska nötköttsproduktionen inne i en positiv utveckling och är en efterfrågad vara utomlands. Från januari till juni 2017 ökade exporten av nöt- och kalvkött med 2 % jämfört med samma period året innan. Importen har under samma period stigit med 1,1 %.

Rapporten visar dessutom att:

Den danska medicinanvändningen ligger 30 % under genomsnittet i EU
Det finns inga sammanställningar på kreatursområdet som går att jämföra, men European Medicines Agency (EMA) ger varje år ut rapporten "European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)", där användningen för alla produktionsdjur senast sammanställdes för 2015. Här ligger den danska användningen 30 % under genomsnittet i EU.

Mycket omfattande branschpolicy i Danmark
Danmark är känt för sin stora insats för att bekämpa salmonella och för att sätta upp ett mycket finmaskigt spårbarhetssystem. Här spelar branschens policyer en viktig roll eftersom de bidrar till den omfattande registreringen av data som medverkar till att säkerställa en tydlig daglig ledning i samband med kontroll, livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djuromsorg och miljö.

Alla danska kreatur bedövas innan slakt
I Nederländerna, Irland och Tyskland är det tillåtet att slakta djuren utan bedövning efter rituella regler. Det är det inte alls i Sverige och Danmark där djuren måste vara bedövade.

Fullständig spårbarhet från producent till slakteri
I Danmark finns det krav på att djur som skickas till slakt ska kunna spåras ända tillbaka till producenten eller gruppen av producenter. Det finns en EU-förordning på området men det är ändå oklart hur andra länder förhåller sig till problemställningen.

RAPPORTEN finns nu tillgänglig online på svenska. Hent den her

Vill du veta mer om förhållandet för griskött, så hittar du vår referensanalys för griskött här.