Foto: Trine Lomholt Bruun

Foto: Trine Lomholt Bruun

Vad betyder de senaste trenderna för köttkonsumtionen?

De senaste trenderna innebär utmaningar för livsmedelsbranschen men öppnar också upp för nya möjligheter. Konsumenterna äter mindre kött till middag, lägger större vikt vid djuromsorg och miljö och har särskilt fokus på hälsan, men samtidigt har köttet fortfarande en given plats på tallriken när man äter ute. Läs vidare och få reda på hur det ser ut.

De viktigaste trenderna påverkar många livsmedelskategorier, men med olika uttryck och i olika stor omfattning. I den här artikeln tittar vi närmare på vilken effekt som de senaste trenderna har på kategorin gris- och nötkött.

En utmaning för rött kött

Rött kött (gris, nöt, kalv och lamm) är en kategori med utmaningar där flera trender spelar in och påverkar synen på det röda köttet i negativ mening. Tanken på att kött ska finnas med i alla middagsrätter börjar avta och ett stigande antal konsumenter* har dagar då de begränsar eller helt väljer bort kött till middagen.

Det är främst en fråga om hälsa som gör att konsumenterna skär ner på köttet, men en del konsumenter gör det också av hänsyn till djuromsorgen och/eller miljön. Konsumenter världen över är i allt högre grad medvetna om etiketten såväl som insynen i köttproduktionen. Saker som spårbarhet, livsmedelssäkerhet och djuromsorg har blivit ännu viktigare och är något som måste ha trovärdighet från alla producenter för att skapa trygghet hos konsumenterna.

Sist men inte minst står det röda köttet inför en utmaning på grund av konsumenternas allt större öppenhet och nyfikenhet på nya kompositioner av den annars välkända maten, där de bl.a. tittar på andra delar av världen för inspiration. Här kan köttet spela en mindre roll, och resultatet kan vara att man skär ner lite på köttet utan att vara medveten om det.

Köttets tillväxtmöjligheter

De senaste trenderna öppnar också upp för möjligheter som kan skapa tillväxt för köttkategorin. Inte minst trenden med naturlig, närande och äkta mat, särskilt vad gäller en större acceptans för naturligt fettinnehåll i kött som en källa till mörhet och smak. Det finns också goda möjligheter att skapa fler och mer differentierade djuromsorgskoncept för de medvetna och mindre priskänsliga konsumenterna. Samtidigt finns det indikationer på att konsumtionen har förflyttats från det man äter hemma till det man äter ute. Uteätandet ökar nämligen och här finns inga tendenser till att man skär ner på det röda köttet.

*Konsumenterna i norra Europa


Bakomliggande data för de senaste tendenserna har samlats in av Landbrug & Fødevarer och baseras samtidigt på insikter från GfK ConsumerScan-rapporter och källor som Innova Market Insights, Euromonitor International och Mintel.

Läs även:

De viktigaste livsmedelstrenderna 2018
De 5 hetaste livsmedelstrenderna 2017
Åtta konsument- och livsmedelstrender under 2017
Tendens: Kött och convenience