Dansk grisnäring ska bli ännu bättre på djuromsorg för grisar

Landbrug & Fødevarer presenterar tre satsningsområden för den danska grisnäringen. Det kommer att bli fler lösa suggor, skonsammare kastrering samt 230 miljoner kronor till forskning. Jämfört med andra EU-länder ligger Danmark långt framme när det gäller djuromsorg, men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka. Vi vill hela tiden bli ännu bättre, säger Karen Hækkerup, VD för Landbrug & Fødevarer.

230 miljoner till forskning
2018 kommer danska grisuppfödare att investera 230 miljoner danska kronor i forskning med fokus på djuromsorgkvalitet och hållbar uppfödning.

Djuromsorg och forskning är naturligt sammanlänkade. Grisnäringen ska ut och hitta morgondagens åtgärder i samarbete med universitet och organisationer, säger Karen Hækkerup.

Medlen kommer från grisuppfödarna själva och forskningen utförs av SEGES i nära samarbete med bland andra Århus Universitet, Köpenhamns Universitet och en rad andra ledande internationella organisationer och universitet.

Skonsammare kastrering
Om inte hangrisar kastreras ökar risken för en obehaglig smak och doft vid tillagning av köttet, även kallat galtlukt. Därför kräver flera marknader i världen att grisarna ska vara kastrerade.

Idag använder bönderna smärtlindring i samband med kastrering. Danska grisuppfödare har på eget initiativ tagit ytterligare ett steg och beslutat att införa lokalbedövning innan kastrering.

”Vi har i nära samarbete med Udviklingscenter for Husdyr på Friland lyckats hitta en bedövningsmetod som ger en bättre djuromsorg vid kastrering”, säger Erik Larsen, ordförande för Landbrug & Fødevarer Grisuppfödning. Det betyder att vi på ytterligare ett område går längre än vad EU och den danska lagstiftningen kräver.

Den 1 januari 2018 ändrades lagstiftningen, vilket innebär att det nu är möjligt för grisuppfödarna att själva ge lokalbedövning innan kastrering.

De kommande månaderna kommer vi att utbilda grisuppfödare, för att se till att alla hangrisar bedövas innan kastrering före utgången av 2018, säger Erik Larsen.

Fler lösa suggor
Redan nu går suggorna lösa större delen av sina liv i danska grisstall. De danska grisuppfödarna tar nu nästa steg, lösa suggor i grisningsstallen.

Nu intensifierar vi forskningen när det gäller utvecklingen av grisningsstall för lösa suggor, berättar Erik Larsen.

Men lösa suggor i grisningsstallen är inte helt utan utmaningar. När suggorna går fritt i stallen stiger dödligheten bland spädgrisarna, bland annat för att suggorna lägger sig på dem. 

Det handlar om att ta hänsyn till både omsorgen om suggan och spädgrisens överlevnad. Därför satsar vi på både forskning och försök som ska öka överlevnaden bland spädgrisar och samtidigt ge suggan bästa möjliga villkor, berättar Erik Larsen.

Konsumenterna ska med
Åtgärder för att öka djuromsorgen innebär ofta ökade kostnader när det gäller uppfödning. Enligt Landbrug & Fødevarer är det därför avgörande med uppbackning från konsumenterna.

I takt med resultaten från våra forskningsprojekt vill vi förbättra djuromsorgen för så många grisar som möjligt. Samtidigt måste det vara realistiskt i förhållande till konsumenternas efterfrågan. Vi får inte skapa så dyra produktionsvillkor för de danska grisuppfödarna och livsmedelsföretagen att konsumenterna istället väljer billigare kött från länder med sämre djuromsorg. Det gagnar varken danskarna eller grisarna, menar Karen Hækkerup.

Våra goda erfarenheter av djuromsorgsmärket med hjärtan visar att lantbrukarna i samarbete med konsumenterna kan skapa en ännu bättre djuromsorg för danska grisar.

Læs även:

Grisuppfödare i Danmark vill ha världens bästa djuromsorg - och det lönar sig

Internationella utmärkelser för dansk grisuppfödning

Innovative resultat i dansk grisproduktion