Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Fokus på lösgående suggor

Inom dansk grisuppfödning har utveckling och innovation alltid haft hög prioritet. Ett exempel är arbetet med lösa suggor. Även om de danska suggorna redan tillbringar större delen av sina liv lösgående, pågår ett intensivt arbete med att hitta lösningar så att alla suggor kan vara lösa även i grisningsstallen.

14. juni 2018

2018 investerar danska grisuppfödare 230 miljoner DKK i forskning för bättre djuromsorg och kvalitet samt i hållbar djuruppfödning. Danmark deltar i olika internationella samarbetsprojekt som bidrar till att få nya insikter.

Internationell workshop om lösa digivande suggor hölls i Danmark
Ett exempel på ett internationellt samarbete är workshopen ”Loose Lactating Sows 2018” som SEGES Svineproduktion stod som värd för i april.

I workshopen deltog ledande forskare, uppfödare, representanter för internationella djurrättsorganisationer och andra experter. Syftet var att ta fram rekommendationer på hur det går att få fler lösa suggor.

LÄS ÄVEN: Innovativa resultat i dansk grisköttsproduktion

Workshopen är ett exempel på hur högt det danska lantbruket prioriterar internationella samarbeten. Den amerikanska forskaren Dr. Monique Pairis-Garcia, som deltog i workshopen, tar upp detta i magasinet Pig Progress:

Även om vi inte var helt överens om hur det perfekta grisstallet skulle utformas, gav denna workshop en möjlighet att samarbeta få en helhetssyn på hur det går att implementera lösningar för lösgående suggor på ett framgångsrikt sätt.

Den engelska professorn Sandra Edwards sammanfattade workshopens två dagar på följande sätt:

Under de tio år vi haft våra workshopar har vi sett en förändring där deltagarna gått från att bara bestå av en, i stort sett, Nordeuropeisk grupp av forskare till en internationell grupp med deltagare från även Nordamerika och Australasien. Det är en fantastisk utveckling. Det innebär att vi kan diskutera nya utmaningar och möjligheter inom grisnäringen. Tack till SEGES för att de har tagit fram ett så fint program och en givande workshop.

Danska specialregler

  • Svanskupering är tillåtet om det finns dokumentation på att det har förekommit skador på svansar på grund av att det inte gjorts någon kupering. Om smågrisar behöver svanskuperas ska detta ske 2-4 dygn efter födseln och då får maximalt halva svansen kuperas.            
  • Smärtlindring i samband med kastration. Från 2019 är det krav på lokalbedövning.
  • Det ska finnas vattensprinklar i grisstall så att lösgående grisar över 20 kg kan få svalka genom att de duschas regelbundet.
  • Krav på halm eller annat bökmaterial till både unga och dräktiga suggor
  • 1/3 fast eller dränerat golv till slaktgrisar och minst ½ golvet till smågrisar.
  •  Naturliga bök- och sysselsättningsmaterial till alla grisar
  • Krav på att det ska finnas särskilda sjukstior
  • Sedan 2015 ska suggorna i nya stall vara lösgående under parningsperioden och 2035 ska det omfatta alla grisstall
  • Strö på fast eller dränerat golv hos lösgående suggor                

LÄS ÄVEN: Internationella utmärkelser för dansk grisuppfödning

Workshop "Loose Lactating Sows 2018"