Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Mer hållbar uppfödning av kor

Forskningen ligger i framkant för att avla fram kor som släpper ut mindre C02. Målet är att sänka metangasutsläppet med 5 % på 5 år, vilket motsvarar 90 000 ton CO2.

14. juni 2018

Ett danskt forskningsprojekt kan ge mer hållbara livsmedel. Forskare från Århus Universitet och Danmarks Tekniska Universitet samarbetar med avelsföretaget Viking Genetics för att avla fram kor som släpper ut 90 000 ton mindre CO2 om året.

Det avgörande är att få mer miljövänliga kor utan att förändra mängden mjölk som djuren producerar.

Det finns en stor potential med den här metoden. Konsumenterna vill ha mjölk, men med ett lägre klimatavtryck och det är där våra försök kommer in i bilden, säger Peter Løvendahl, som är seniorforskare på Molekylärbiologi och Genetik på Århus Universitet.

LÄS ÄVEN: Är rött kött hälsosamt och hur hänger kött och miljö ihop?

Det påverkar hållbarheten

  • Utsläpp av metangas
  • Släktskap
  • Avelsindex

Mätningar från fler kor ska höja nivån
Forskarna har satt upp en målsättning, som innebär att utsläppet av metangas från kor ska sänkas med fem procent under en femårsperiod. Det motsvarar en minskning med 90 000 ton CO2 om året.

En del av de här åtgärderna sker redan idag via avelsprojekt, men vi räknar med att kunna göra det ännu bättre inom några år, säger Peter Løvendahl.

Stor potential i resten av världen
Viking Genetics, som ägs av danska, svenska och finska lantbrukare, är med i projektet för att implementera resultaten i verksamheten och för att stärka samarbetet i hela Norden.

Det gröna fotavtrycket är något större i andra länder eftersom de nordiska länderna redan är så duktiga på området. Med det här projektet hoppas vi också kunna skapa ett så starkt index för tjursperma att vi kan stärka exporten, säger Jan Lassen, projektledare på Viking Genetics.

Om potentialen är att sänka metangasutsläppet i Danmark med fem procent på fem år, kommer potentialen att vara betydligt större på andra platser i världen poängterar Jan Lassen:

Det är svårt att säga exakt hur stor potentialen är eftersom det beror på många olika faktorer, men i många U-länder skulle jag bedöma att vi kan sänka metangasutsläppet med 15-20 procent.

DTU:s (Danmarks Tekniske Universitet) del i forskningen spelar också en stor roll eftersom de har stor expertis inom mekanismerna i matsmältningskanalen.

Fakta: