Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Visste du att...

14. juni 2018

Den totala marknadsandelen för ekologiska livsmedel i Danmark låg på 13,3 % 2017? Därmed är Danmark det land i världen där ekologiska produkter har den högsta marknadsandelen. Den totala försäljningen av ekologiska livsmedel i detaljhandeln, inklusive online-försäljningen, steg till 11,3 miljarder kronor under 2017. Försäljningen i fysiska butiker steg med drygt 14 % under 2017.

Källa: LF.dk