Danskarna har fått upp ögonen för det statliga djuromsorgsmärket

Många danskar har upptäckt det nya statliga djuromsorgsmärket. Den stora medvetenheten kan bidra till att öka djuromsorgen, menar Esben Lunde Larsen som arbetar för märken till fler livsmedel.

Hälften av alla danskar har hört talas om eller känner till djuromsorgsmärket. Det ligger över målsättningen som sattes upp vid lanseringen förra året.

När djuromsorgsmärket lanserades för griskött i maj 2017, var målet att 40 procent skulle ha kännedom om märket i slutet av 2018.

Nu visar en undersökning om kännedom, kunskap och tillit, som genomförts av Yougov på uppdrag av Fødevarestyrelsen, att kännedomen ligger på 49 procent.

Ett, två och tre hjärtan till danska konsumenter

Därmed har det bara sju månader gamla djuromsorgsmärket nått en bra bit över målsättningen.

Samtidigt sattes ett mål om att 60 procent skulle ha tillit till märket. Här visar undersökningen att 67 procent har tillit till det.

- Danskarna gillar djuromsorgsmärket och jag är glad över att konsumenterna genom ett medvetet val bidrar till att lyfta märket. Redan nu känner många till märket och har tillit till det. Därför arbetar jag också för att fler livsmedel ska omfattas av systemet. Konsumenterna ska ha möjlighet att lyfta djuromsorgen för fler djur när de fattar sina val i kyldisken. Det visar uppfödarna att det finns en efterfrågan på varor med hög djuromsorg, säger miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen.

Undersökningen visar att 77 procent av danskarna intresserar sig för djuromsorg. Ett flertal är villiga att betala extra för att säkerställa att djuren föds upp med fokus på en bättre djuromsorg. Idag omfattar systemet endast griskött där hjärtan på förpackningen visar hur djuromsorgen har varit för grisarna, men planera finns på att bredda märkningssystemet.

Kyckling på väg
Under 2018 arbetar man för att det ska komma djuromsorgshjärtan även på kyckling.
- Strax innan jul kom det djuromsorgsmärken på pålägg av griskött och nästa steg blir djuromsorgsmärken på kyckling. Enligt planen ska det finnas i livsmedelsbutikerna senare i år, säger miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen.

I undersökningen jämförs djuromsorgsmärket med andra märken.

De mest kända märkena är de som har funnits på marknaden längst - "Rekommenderas av Dyrenes Beskyttelse" och "Ø-märket", som har funnits på marknaden i 26 respektive 29 år.

Läs mer om det statliga djuromsorgsmärket