Hur äter vi på ett hållbart sätt?

Det är viktigt att rädda klotet. Men om vi även ska rädda jordens befolkning, hur ska vi då äta?

Hållbarhet är något som allt fler konsumenter intresserar sig för. Och det är ingen tvekan om att vi måste fokusera mer på hållbarhet i framtiden för att ta hand om vår planet. Vi ska fokusera på transport, konsumtionsvaror, energiförbrukning – och på den mat vi äter. Men hur gör vi det? För att bedöma hållbarheten måste vi titta på vad som är bra för jorden och jordens befolkning.

 

Figuren visar balansen som enligt "Livewell for Life" -projektet bör finnas mellan livsmedlen i vår dagliga kost, både när det gäller ekonomiska, näringsmässiga, kulturella och klimatmässiga förhållanden.
Siffrorna kommer från Storbritannien. Till vänster ses britternas genomsnittliga kostsammansättning år 2000, och till höger den sammansättning som rekommenderas baserat på resultaten från "Livewell for Life"-projektet.

Hållbar näring i Storbritannien
WWF i Storbritannien och Universitetet i Aberdeen har under titeln "LiveWell for Life" undersökt hur britternas kost ska se ut för att vara hållbar – både vad gäller hälsa, klimat, ekonomi och kulturella aspekter. I bilden ovan visas undersökningens slutsatser. Längst till vänster visas britternas genomsnittliga kostsammansättning år 2000. Den är enligt "LiveWell"-undersökningen inte hållbar. Först och främst ska andelen frukt och grönsaker vara större, men även bröd, ris, pasta och potatis ska fylla mer. Enligt undersökningen ska andelen kött och kötträtter minskas och det ska även livsmedel med ett högt innehåll av socker och fett. Å andra sidan måste mängden mejeriprodukter vara kvar på samma nivå, vilket enligt undersökningen beror på det faktum att dessa produkter innehåller ett antal näringsämnen som är svåra att få tillräckligt med från andra livsmedel.

I det här sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att alla animaliska livsmedel, kött, mjölk, ägg och fisk bidrar till ett stort antal näringsämnen som är svåra att få tillräckligt av om man bara äter växtbaserad föda. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att mejeriprodukter produceras av kor, som efter avslutad mjölkproduktion ger oss kött, läder, biogas etc.

Läs även: Mer hållbar uppfödning av kor

Globalt perspektiv
På ett globalt plan är det stora klimatmässiga, kulturella och ekonomiska skillnader som har inflytande på definitionen av en hälsosam och hållbar kost. FAO, FN:s livsmedels- och lantbruksorganisation, definierar en hållbar kost som: "näringsmässigt tillräcklig, säker och hälsosam" – "skyddande och respektfull gentemot miljön" – "kulturellt acceptabel" – och "ekonomiskt tillgänglig för alla" (Burlingame et al. 2010, FAO). Förutom klimat och miljö handlar hållbarhet också om möjligheterna till livsmedelsproduktion, säker näring, hälsa, kultur och mattraditioner samt inte minst ekonomi.

Balans mellan kost och klimat

Jämfört med USA och Kina har vi i Europa större fokus på klimataspekten. Det beror bland annat på att vi har så stabila ekonomier och ett så stort livsmedelsutbud, att det inte är några problem att sätta ihop en hälsosam och säker kost som är kulturellt acceptabel och ekonomiskt tillgänglig.

All livsmedelsproduktion påverkar klimatet – särskilt den animaliska. Men de animaliska produkterna bidrar med många viktiga näringsämnen som det kan vara svårt att få tillräckligt av från enbart en växtbaserad kost.

Självklart kan man – med rätt kunskap om näring – ersätta animaliska livsmedel med andra livsmedel. Men det kräver en större insats och kunskap om man vill ha en optimal näring och rätt kostsammansättning med mycket få eller inga animaliska livsmedel.

Hållbarhet för människor

Det räcker ju inte att rädda jordklotet – det är också viktigt att de människor som bebor det har det bra och får de näringsämnen som de behöver.

Referens: Macdiarmid et al. 2011. Livewell: A balance of healthy and sustainable food choices. WWF-UK & Rowett Institute of Nutrition and Health, University of Aberdeen