Årets begivenhet i grisbranschen

Den 23 och 24 oktober hålls den stora branschträffen ”Svinekongressen” i Herning, Danmark, och välkomnar till två dagar fyllda med branschföredrag, debatter och nätverkande med grisuppfödare och branschrepresentanter.

Svinekongressen arrangeras av SEGES, Landbrug & Fødevarer och har en lång tradition att samla branschen och förmedla kunskap om grisuppfödning till uppfödare och andra representanter i hela landet. På så sätt kan grisbranschen uppnå och bibehålla sin höga standard inom bl.a. djuromsorg och effektivitet. Bland de inbjudna finns branschens tungviktare samt både nationella och internationella experter.

Som upptakt till kongressens alla föredrag hålls den danska grisbranschens årsmöte. På mötet redogörs det för situationen i branschen, relevanta ämnen diskuteras och debatter hålls om branschens aktuella utmaningar och möjligheter.

På kongressen som pågår i två dagar hålls 70 föredrag. Varje deltagare hinner därmed delta i ca 10 föredrag, workshops och debatter. I år bjuder kongressen på viktiga ämnen som ägarbyte, grisuppfödning utan zink samt livsmedelssektorns framtid och detta debatteras öppet och alla deltagare är välkomna att delta.

Svinekongressen är öppen för alla som arbetar i eller är intresserade av den danska grisbranschen och som vill hålla sig uppdaterade.

 

På kongressen deltar även svenska branschjournalister.

Vill du vara med på Svinekongressen 2018? Anmäl dig här.

Vill du veta mer kan du kontakta:

  Kirsten Vernon Kristiansen      
Export- och marknadsansvarig, Landbrug & Fødevarer
E-post: kvk@lf.dk    
Telefon: +45 33 394 381