Djuromsorg: Utbyte mellan länder

I mitten av september var representanter från den tyska regeringens miljö- och livsmedelskommitté på besök i Danmark. Intresset och engagemanget var stort.

Det statliga djuromsorgsmärket i Danmark har skapat intresse även i andra europeiska länder. I mitten av september var därför Landbrug & Fødevarer värd för ett arrangemang dit tyskapolitiker var inbjudna.

På dagordningen var Danmarks statliga djuromsorgsmärke för griskött och information om den allmänna utvecklingen när det gäller djuromsorg inom grisuppfödningen. Politikerna träffade många av aktörerna bakom det statliga djuromsorgsmärket. De danska myndigheterna, detaljhandeln, slakterierna, veterinärförbundet och djuromsorgsorganisationerna fick möjlighet att berätta om sina erfarenheter med djuromsorgsmärket.

 

Därefter hölls ett möte med representanter från branschorganisationen Landbrug & Fødevarer där deltagarna bland annat fick information om den danska modellen med lokalbedövning innan kastration samt hur Danmark ska förhindra afrikanska svinpest kommer in i landet. På eftermiddagen hade deltagarna möjlighet att besöka en dansk grisuppfödare som föder upp grisar under det nya statliga djuromsorgsmärket.

Det statliga djuromsorgsmärket för grisar lanserades i maj 2017 och redan är det över 70 % av konsumenterna som känner till märket.

Läs mer: Det statliga djuromsorgsmärket