En titt på färdiga måltider

Kategorin med färdiga måltider har välkomnats av många konsumenter, och kategorin har visat på en konstant tillväxt de senaste 15 åren. Denna artikel kommer att undersöka utvecklingen av kategorin med färdiga måltider och analysera vart kategorin är på väg i framtiden.

Den växande jätten
Kategorin med färdiga måltider har välkomnats av många konsumenter, och kategorin har visat på en konstant tillväxt de senaste 15 åren. Färdiga måltider har blivit en viktig del av många konsumenters liv och kundvagnar och det globala marknadsvärdet har ökat från 53 miljarder euro 2003 till 80 miljarder euro 2017. Och den här jätten visar inga tecken på att avta. Euromonitor uppskattar att kategorin når upp till 92 miljarder euro 2022, med en stadig tillväxt över hela världen. Marknadsvärdet leds av Nordamerika, Västeuropa och Asien/Stillahavsområdet, tätt följda av Östeuropa. När det gäller marknadsvärdet ligger Mellanöstern och Afrika, Latinamerika och Australasien långt efter.

Sverige - Färdiga sallader och kylda färdigrätter är populärt
För den Västeuropeiska marknaden rapporterar Euromonitor ett totalt värde på 24 miljarder euro 2017, och marknaden förväntas växa till 27 miljarder euro 2022. Om vi tittar närmare på den svenska marknaden för färdigrätter visar det sig att den i princip har vuxit konstant under en lång tid, med en årlig tillväxt på i genomsnitt 2,3 % sedan 2003. Det har lett till ett detaljhandelsvärde på 643 miljoner euro 2017.  

De tre största kategorierna i Sverige är frysta färdigrätter, kylda färdigrätter och fryst pizza. De kategorier som uppvisar den största tillväxten mellan 2012 - 2017 är färdiga sallader och kylda färdigrätter. Om man tittar på alla underkategorier förväntas marknaden med färdigrätter att växa i genomsnitt 2 % om året under de kommande fem åren, och marknadsvärdet förväntas vara 710 miljoner euro år 2022. De kategorier som förväntas öka mest mellan 2017-2022 är kylda färdigrätter, torkade färdigrätter och färdiga sallader.

Med lovande tillväxt och framtida möjligheter för färdiga måltider följer frågan – vart är kategorin på väg i framtiden?


Läs även: Livsmedelstrender som vi kommer att se mer av 2018

Tiden är avgörande: Färdigrätter kommer till undsättning!
Enligt konsumtionssociologen Nina Preus på danska jordbruks- och livsmedelsverket kommer ökningen av färdigrätter inte som en överraskning. “Under lång tid har kategorin för färdigrätter drivits på av konsumenternas krav på bekvämlighet. Konsumenterna upplever att deras livsstil har blivit stressigare, och när tid blir en bristvara blir det också svårare att uppnå balans mellan arbete och fritid. Detta har banat väg för olika typer av smidiga färdigrätter som minskar tiden det tar att förbereda och laga mat", säger hon.

För många konsumenter räcker det, enligt Nina Preus, inte med bara bekvämlighet. Framförallt en sak kan inte förbises – hälsan!

 

Färdigrätter – hälsosamt och spännande?
Med en åldrande befolkning och ökande livsstilssjukdomar har efterfrågan på hälsosam mat svept över hela världen. Enligt Innova Market Insights har denna efterfrågan även nått kategorin för färdigrätter. Utvecklingen av nya hälsosamma produkter har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 13 % mellan 2013-2017.

Det räcker dock inte med bara hälsan. Hälsan kanske är själva grunden för färdigrätterna, men det finns också andra viktiga aspekter. “Förutom att efterfråga hälsosamma rätter med lägre energiinnehåll, mindre socker och artificiella tillsatser, begär konsumenterna också nya och spännande produkter. Och den här kombinationen med hälsa och spänning driver på innovationen mot hälsosammare alternativ som även ger konsumenterna spännande måltider", förklarar Nina.

Ett sätt att göra färdigrätterna nya och spännande är att använda nya ingredienser och smaker. När man tittar på utvecklingen av nya produkter på marknaden exemplifieras detta bäst med tillväxten av växtbaserat protein och urgamla sädesslag som ingredienser i färdigrätter. Enligt Innova har antalet lanseringar av färdigrätter med antingen ris-, hampa- eller ärtprotein ökat väsentligt de senaste fem åren. När det gäller urgamla sädesslag har lanseringarna oftast innehållit antingen quinoa, bulgur eller dinkel. När det gäller smak har det rapporterats mycket om lanseringar av färdiga måltider med asiatiska, afrikanska och latinamerikanska smaker.

Läs även: Trend: Skräddarsydd och personlig mat

Vad händer nu med färdigrätterna?
Trots att hälsa och spänning är viktiga pådrivare för färdiga måltider, betonar Nina Preus att fokuseringen på hållbarhet och etisk konsumtion inte bör förbises. "För närvarande fungerar hälsoaspekten som den primära pådrivaren för färdiga måltider, och så kommer det troligen att vara även i framtiden. Men konsumenternas efterfrågan på hållbarhet när det gäller livsmedel kan inte förbises, och det kan bli en lika stark pådrivare för de färdiga måltiderna om inte allt för lång tid."

Med hälsa och hållbarhet som framtida hörnstenar som driver på marknaden för färdigrätter ser Nina Preus även mindre trender som kan skapa tillväxt och spänning i kategorin. “Food trucks har varit en stor framgång i många delar av världen och erbjuder nya versioner av autentiska rätter. Dessa rätter kan ge inspiration för framtidens färdiga måltidsprodukter. Vi ser även en premiumisering av färdigrätterna med fokus på exklusivitet och hög kvalitet. I mindre skala har vi vissa ingredienser, som rödbetor, havssalt, chili och olika sorters nötter, som kan ses i nylanserade färdigrätter."

Källa: Euromonitor International och Innova Market Insights