Kampen mot afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har kommit närmare Danmark och det danska lantbruket har därför skapat en gemensam front för att minimera riskerna. Det kräver extra uppmärksamhet och mer arbete i alla led av grisuppfödningen. Ökat smittskydd och en rad åtgärder i tvätthallarna är några åtgärder.

Afrikansk svinpest är en smittsam sjukdom som kan drabba både vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen smittar inte människor eller andra djur. Kontakt med smittade djur utgör inte heller någon hälsorisk för människor.

Dessutom har Folketinget i Danmark beslutat att ett stängsel ska sättas upp längs den dansk/tyska gränsen för att minimera risken för att vildsvin kommer in i Danmark. Ett beslut som lantbruket stöttar.

”Vi har inga vildsvin i Danmark och så ska det vara även i fortsättningen. Senaste exemplet från Belgien, där man upptäckte svinpest, visar att smittan förflyttas av människor. Smittan kan sedan tas upp av vildsvin så att det uppstår utbrott. Med stängslet kan vi minska risken för att vildsvin kommer in i Danmark”, säger Bent Nielsen, som är avdelningschef på Veterinær & Kvalitetsforhold, SEGES Svineproduktion (Landbrug & Fødevarer).

För att förhindra spridningen av sjukdomen vidtar den danska grisbranchen lämpliga säkerhetsåtgärder. Exempelvis görs mycket för att säkerställa att alla bilar är rena vid transport av levande grisar över den dansk-tyska gränsen. "Dessutom uppmanas grisuppfödarna att kontrollera alla bilarnas tvättcertifikat", berättar Asger Kjær Nielsen, som är kvalitetschef på DANISH, SEGES, Landbrug & Fødevarer.

Läs mer om afrikansk svinepest här