Över 73 000 besökte lantbruket

Den 16 september kom mer än 73 000 barn och vuxna och besökte lantbruket när över 50 danska gårdar slog upp portarna för besökare och bjöd på en unik inblick i lantbruket. De såg på små våtmarker, sparkade på traktordäck, klappade kalvar, hälsade på grisar och inte minst andades in massor av frisk lantluft. Och för första gången sattes fokus på miljöproblemen.

Söndagen 16 september bjöd över 50 danska gårdar in besökande för att ge en inblick i varifrån deras mat kommer och under vilka förhållanden som djuren föds upp. Det var 21. gången som arrangemanget ”Öppet lantbruk” hölls och i år lockade det totalt 73 363 besökande.

Ett av målen med evenemanget var att öppna upp för en dialog mellan lantbruket och konsumenterna, och skapa transparens i livsmedelsbranschen med fokus på primärproduktionen. Det årliga arrangemanget är också ett uttryck för det danska jordbrukets medvetenhet om sin roll och sitt ansvar i samhället, samt en gemensam önskan från både uppfödare och konsumenter att upprätthålla och öka öppenheten i branschen. För första gången sattes det i år fokus på miljöproblemen där det bl.a. handlade om lantbrukarnas hantering av miljöutmaningar och deras ansträngningar för att lösa dessa.

Lantbrukarna som varje år öppnar upp sina gårdar för gäster i alla åldrar visar sin värd precis som den är. Besökarna kan uppleva lantbrukslivet med bl.a. djuruppfödning, växtproduktion och mjölkproducenter. De deltagande gårdarna är fördelade över hela Danmark och är såväl ekologiska som konventionella. Besöket är mycket interaktivt och gästerna får chansen att ställa alla de frågor om jordbruk som de vill ha svar på. På så sätt kan gästerna bilda sig en uppfattning om livsmedelsproduktion i Danmark, vilket kan hjälpa konsumenterna att fatta mer välgrundade beslut gällande sin mat i framtiden.

Öppet lantbruk är ett initiativ från Landbrug & Fødevarer och sker i samarbete med över 50 gårdar fördelade över hela Danmark.

Läs även:

Undervisningsmaterial om djuromsorg ska skapa medvetna konsumenter