Sommarens torka får stora ekonomiska konsekvenser

Redan nu står det klart att 2018 kommer att innebära ett stort inkomsttapp för danska lantbrukare till följd av sommarens extrema torka. Enligt de senaste prognoserna kommer det att bli ett underskott på 8,6 – 10 miljarder svenska kronor (6,4 – 7,4 miljarder danska kronor). Torkan får även effekter under nästa år då underskottet beräknas bli 2,4 – 5,1 miljarder svenska kronor (1,8 – 3,8 miljarder danska kronor).

Prognosen baseras på den fakta som finns på bordet för närvarande. Det finns en osäkerhet kring framtida marknadspriser då det är osäkert att förutse, beroende på väderförhållanden i Nordeuropa, Svarta havsregionen och andra stora jordbruksregioner. Till exempel har foderpriserna en stor påverkan.

Inom det danska lantbruket upplever grisuppfödare den största nedgången 2018. Torkan har inneburit en lägre avkastning på den egna foderproduktionen och att det samtidigt blivit dyrare med att köpa in foder från andra foderleverantörer. Dessutom har det varit mycket lägre priser på griskött än normalt under sommarsäsongen. Man får gå tillbaka till juli/augusti år 2003 för att hitta ett så lågt pris på griskött som sommarens nivå.

Läs även: Gemensamt EU-utspel

När det gäller mjölkbönderna förväntas priset på mjölk ligga något över ett normalår. Däremot drabbar torkan dem hårt i form av sämre skördar av gräs och majs, vilket leder till en brist på grovfoder som i sin tur måste ersättas av dyrare foder som måste köpas in från andra leverantörer. Denna utveckling påverkar givetvis även de som föder upp nötboskap för produktion av nöt- och kalvkött.

Växtodlarnas inkomster påverkas direkt av lägre avkastning på nästan alla grödor. I motsats till djuruppfödare motverkas nedgången i avkastning av stigande världsmarknadspriser, särskilt korn, eftersom de extrema väderförhållandena som drabbat även andra viktiga jordbruksregioner. Det finns stora skillnader beroende på typ av grödor och var de odlas. Till exempel förväntas skörden av vårvete och vårtorv minska med över 40 procent i genomsnitt, medan skörden av sockerbetor förväntas minska med mindre än 20 procent. När det gäller geografi förväntas Själland och Nordjylland drabbas hårdare än resten av Danmark.


Stödpaketet hjälper för få

I slutet av september presenterade den danska regeringen, Socialdemokratiet och Dansk Folkeparti ett stödpaket till lantbruket om drygt 500 miljoner svenska kronor (380 miljoner danska kronor).

Omkring 300 miljoner svenska kronor (220 miljoner danska kronor) utgör ett konkret ekonomiskt stöd till lantbrukarna. Övriga åtgärder är inriktade på att bland annat förbättra bevattningsmöjligheterna så att risken för liknande framtida händelser minskar.

- Det är ett försvinnande litet belopp i förhållande till det totala ekonomiska tappet för sommarens torka om 6,4 – 7,4 miljarder danska kronor, säger Martin Merrild, ordförande på Landbrug & Fødevarer. Långt från alla lantbrukare som drabbats av sommarens torka kommer att få uppleva ekonomiska lättnader.

Enligt Landbrug & Fødevarer kan stödpaketet endast hjälpa en liten del av de lantbrukare som har drabbats av torkan. Uppskattningsvis har torkan inneburit att 500 lantbrukare befinner sig i en akut kris. Av dessa är cirka hälften nära konkurs. Även om övriga lantbrukare inte drabbats lika hårt kommer de att känna av sommarens torka en lång tid framöver.

Läs mer om danska regeringens stödpaket och Landbrug & Fødevarers kommentar här:

Dansk landbrug får hjælpepakke til 380 millioner kroner

Tørkepakken hjælper kun få konkurstruede landmænd