Torka: Gemensamt EU-utspel

Det var inte bara svenska lantbrukare som drabbades av sommarens torka. Även Danmark, Estland, Finland, Lettland och Litauen påverkades i hög grad. Det här var tredje året i rad med extrema väderleksförhållanden och många lantbrukare har nu en ansträngd finansiell situation.

Även om det är en fördel att ha en stor export över hela världen och inte vara beroende av en hemmamarknad har givetvis Danmark påverkats mycket av sommarens torka. Effekterna av torkan har slagit hårt. Högre foderpriser i kombination med foderbrist under höst och vintern har inneburit en stor press på lantbruket. I Danmark har till exempel mer nötboskap slaktats än vad som är normalt efter sommaren. Situationen har även varit svår för grisuppfödare på grund av foderbrist och låga priser på griskött.

Läs även: Sommarens torka får stora ekonomiska konsekvenser

Det danska lantbruket arbetar intensivt med att hantera torkans effekter. En del går att göra på egen hand, men samtidigt efterlyser Landbrug & Fødevarer stöd såväl nationellt som på EU-nivå. Till exempel är inte dagens EU-regler anpassade till situationer som den torkperiod som pågick under en lång tid i somras. Lantbrukare får en extra press på sig i sådana situationer. Det tar alltför lång tid att få ersättning och kraven på dokumentation är omfattande.

Lantbruksorganisationerna i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige har gemensamt har därför varit i kontakt med EU-kommissionär Phil Hogan, som är ansvarig för jordbruksfrågor. Syftet har varit att hitta lösningar för att förenkla för lantbrukarna. Behovet av stöd från EU uppmärksammades också i ett debattinlägg i EUobserver och i AgraFacts. Det skrev Nicolaj Christoffersen, sektordirektör på Landbrug & Fødevarer och Viktoria Östlund, LRF:s expert på lamm- och nötköttsfrågor.

Läs hela debattinlägget här