Pionjär inom antibiotikafri uppfödning

Den danska lantbrukaren Stine Mikkelsens tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterska hjälper henne när det gäller djurhälsan i hennes eget jordbruk. Hon är en pionjär inom antibiotikafri grisuppfödning i Danmark.

På Bornholm driver Stine Mikkelsen och hennes man John ett eget lantbruk som har funnits i familjen i 400 år. 1993 tog hon över gården för att fortsätta familjetraditionen. Stine arbetade då som sjuksköterska och John var smed. Idag äger paret 500 suggor. Varje år föds ca 14 500 griskultingar på gården och av dessa växer 5 500 upp på gården och resten säljs till två återkommande kunder. De levererar till Danish Crown och har deltagit i pilotprojektet för antibiotikafri uppfödning av grisar ända sedan det startade.

Läs mer om antibiotikaanvändning för grisar

Särskilda utmaningar
Efter att den antibiotikafria uppfödningen startade 2014 genomfördes ett test under 2015. Efter det har projektet integrerats systematiskt som ett koncept inom specialuppfödning. För att lyckas med en antibiotikafri uppfödning ställs man inför särskilda utmaningar.

- Vi får inte använda varken djurfett eller utfodra med blod- eller fiskprodukter. Att helt hålla oss borta från fiskmjöl är verkligen en utmaning, men vi har hittat en bra lösning för det", säger Mikkelsen. Under grisning är det mycket viktigt med en konstant god hygien. Uppfödarna använder potatismjöl och Stalosan (desinfektionsmedel) som kastas in i stallen.

Korrekt vaccinering är en annan avgörande faktor för en optimal djurhälsa. Särskilt ledinflammation är ett stort problem vid antibiotikafri uppfödning, eftersom det normalt ska behandlas med antibiotika direkt. “Vi lyckades identifiera den bakterie som låg till grund för ledinflammationen och har sedan utvecklat ett effektivt vaccin. Detta minskar behovet av antibiotikabehandling betydligt och har en positiv inverkan på förekomsten av navelbråck.

Läs: Fler danska grisar föds upp utan antibiotika

Konsekvent sjukdomsbekämpning
"Inom den antibiotikafria uppfödningen är sjukdomsbekämpning en annan viktig faktor för att lyckas (...) och god hygien är ett välkänt krav i denna miljö”, säger Stine Mikkelsen. Gården följer strikta hygienregler. Exempelvis är fullständigt byte av kläder och handdesinfektion samt extra stövlar och utrustning för varje avdelning obligatoriskt. Under behandling av griskultingar i grisningsstallet ska skyddshandskar och kanyler bytas för varje ny grupp.

Motivation av framgångsfaktor
En viktig motivation för Stine Mikkelsen att vara med i detta projekt var att testa ett nytt sätt att föda upp grisar och bidra till att skapa något nytt.
- Jag vill gärna vara med och förändra och vara en pionjär då medicinförbrukning är en stor fråga i Danmark, säger Stine Mikkelsen.

Läs: användningen av antibiotika minskar

BRA ATT VETA

Kunskapsbaserad övergång till antibiotikafri grisuppfödning i Danmark

Projektet drivs av Danish Crown, Danmarks tekniska universitet, Köpenhamns Universitet, Statens Serum Institut samt SEGES. Dessutom har Miljö- och livsmedelsdepartementets Grönt utvecklings- och demonstrationsprogram bidragit med 12,5 miljoner danska kronor till projektet.

 

Försäljning och utveckling
Danmark har minskat användningen av antibiotika i grisuppfödningen med ca 25 % jämfört med 2009.

Försäljningen av antibiotikafritt griskött ökar sakta men stadigt. Det senaste initiativet är försäljningen av färskt kött i 500 Netto-butiker från Danish Crowns specialuppfödning från och med vecka 35.