Undervisningsmaterial om djuromsorg ska skapa medvetna konsumenter

Danska barn i årskurs 4 - 6 får nytt undervisningsmaterial om djuromsorg som ska hjälpa dem att fatta mer medvetna beslut i kyldisken i framtiden. Materialet har tagits fram av bl.a. Miljø- og Fødevareministeriet i samarbete med Landbrug & Fødevarer.

Skolmaterialet, som består av tryckta böcker, övningsuppgifter och film, belyser olika typer av djuruppfödning och förhållandena i det danska lantbruket. Eleverna får lära sig varifrån deras mjölk, ägg och kött kommer ifrån och under vilka förhållanden som dessa livsmedel har producerats.

Djuromsorg har länge varit ett viktigt ämne inom danskt lantbruk och slakterier och ska nu kommuniceras till de yngsta konsumenterna i landet.

Läs även: Djuromsorg hos grisar och Djuromsorg för kalvar och kor

I filmerna besöker den danska skådespelaren Sebastian Klein gårdar och berättar om djuromsorgen i danska stall. Dessutom ger det nya undervisningsmaterialet svar på relevanta frågor om djuromsorg och ger barnen underlag för etiska överväganden vad gäller djurhållning.

All information ska bidra till att göra eleverna till mer medvetna konsumenter. Barnen ska kunna bilda sig en egen uppfattning och fatta egna beslut om maten de och deras föräldrar köper och äter till vardags.

– Att ministeriet har tagit initiativ till det här undervisningsmaterialet tycker jag tyder på att de tar barnen på allvar. Självklart ska barnen känna till hur den mat som de äter varje dag blir till, och vi ska vara beredda på att visa, lyssna och ha en dialog med barnen, säger Karen Hækkerup, VD på Landbrug & Fødevarer.

 
 Bild: Karen Hækkerup

 

Här kan du se det nya undervisningsmaterialet