Fläktkåpor i stallet bidrar till att minska klimatpåverkan

När kor idisslar släpper de ut växthusgasen metan. Om metanen kan samlas upp innan den kommer ut ur stallet, sänker det klimatpåverkan från uppfödningen av kreatur. Detta är man i full gång med att undersöka på Seges forskningscenter.

I en liten ort i Danmark ligger kor och vilar. De är med i ett försök. Det ska visa om det går att minska mjölkproduktionens klimatpåverkan, genom att samla upp metan från utandningsluften när korna vilar. Stallet ägs av lantbrukaren Anders Skovsen Jensen som är glad över att vara med i detta försök.

- Som aktiv lantbrukare känner jag att det är mitt ansvar att göra så mycket jag kan för klimatet”, berättar Anders Skovsen Jensen för den danska tv-kanalen TV2 Østjylland.

Precis som andra länder ska Danmark sänka utsläppen av växthusgaser med 39 procent innan 2030. En väsentlig del av växthusgaserna kommer från kornas fodersmältning i våmmen.Därför forskas det mycket på att minska kornas metanproduktion – bland annat via fodret.

Se hur stort utsläppet av växthusgaser är per kg nötkött i EU (länk)

En annan möjlighet är att samla in metan från utandningsluften när korna vilar – eller rättare sagt i mulhöjd. Detta undersöker nu forskningscentrat Seges.

 
Metan, som kommer från kons tarmsystem, släpps ut i luften genom idisslande och rapar när kon vilar.
 

- Vi har satt en lång kåpa över kornas huvuden, på den plats där de redan ligger 16-17 timmar varje dag och idisslar, berättar Michael Holm som är chefsforskare på Seges och som står bakom projektet.

Just nu undersöker Seges hur mycket metan som kan samlas in.

- Vår målsättning är att samla in 50 procent av all metan från kostallen. Just nu är vi uppe på 30-35 procent", berättar Michael Holm.
Försöket med att samla in metan i mulhöjd är bara en av många åtgärder som det danska lantbruket arbetar med för att minska klimat- och miljöpåverkan från uppfödningen av nötboskap.

- I lantbruket är vi självklart engagerade i att producera med omtanke om klimat och miljö. Därför letar vi efter nya lösningar för att producera mjölk och kött på ett ännu mer resurseffektivt sätt, utan att kompromissa med den danska livsmedelskvaliteten”, säger Ida Storm, sektordirektör för Kvæg på Landbrug & Fødevarer.

Läs även: En biff som både miljön och magen gillar 

Har du frågor? För mer information, kontakta Peter Raundal, Specialist och veterinär, SEGES, Landbrug & Fødevarer

Peter Raundal

Specialkonsulent

+45 87 406 680


Funktionsord: Hälsa, välfärd och reproduktion, nöttkött