Innovation kan säkerställa bättre djuromsorg

Lösa digivande suggor är ett högaktuellt ämne i hela Europa. I Danmark arbetar branschen med att hitta lösningar som är vettiga för såväl grisuppfödare som suggor och spädgrisar.

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion har en ambition om att det ska bli fler lösgående suggor under grisningsperioden. Därför har SEGES Svineproduktion, Landbrug & Fødevarers innovations- och kunskapsavdelning, initierat ett antal projekt inom detta område.

Bland annat har SEGES i samarbete med två danska inredningsföretag tagit fram ett antal prototyper för nya stior för lösgående suggor. Prototyperna testas för närvarande av flera grisuppfödare.

- Vi måste ständigt utveckla oss och det sätt vi bygger stall och stisystem på. Danska grisuppfödare har redan en hög djuromsorg. Men våra förfäder på stenåldern slutade inte att använda sten på grund av att stenen tog slut. De slutade eftersom det skedde en utveckling, säger Vivi Aarestrup Moustsen, som är SEGES Svineproduktions expert på just stior till lösgående suggor.

Läs också: 20 specialregler säkerställer ännu bättre djuromsorg

Utmaningar vid lösdrift
Som med så mycket annat finns det också utmaningar i arbetet med lösa suggor. Bland annat finns det idag allmän uppfattning om att det är nödvändigt att suggan står i box en kort tid efter grisningen så att inte kultingarna kläms.

- Det finns ingen lagstiftning om man får använda skyddsbyglar eller inte i stior för lösa digivande suggor. Inom det statliga djuromsorgsmärket i Danmark har man dock enats om att uppfödare av grisar med ett eller två hjärtan får använda skyddsbyglar en kort period efter grisning. Möjligheten att använda skyddsbygel kräver dock en avvägning mellan två delar av djuromsorgen: Att undvika att spädgrisarna kläms samtidigt som suggan får större rörelsefrihet”, säger Aarestrup Moustsen.

Läs också: Statliga djuromsorgsmärket i Danmark