COVID-19: Situationen i livsmedelsbranschen

Tillgången till livsmedel och livsmedelssäkerheten är särskilt viktiga områden.

Vi på redaktionen för Branschinfo Kött har samlat en del information om hur den nuvarande situationen påverkar lantbruket och livsmedelsförsörjningen i Danmark. Läs mer här.

Corona-viruset påverkar oss alla - både som privatpersoner i vardagen och i ett större perspektiv vad gäller handel och verksamheter. SEGES har samlat nyttig information för lantbrukare och arbetsgivare. Den kan du läsa här.

1. Vilka åtgärder har Danmark genomfört inom livsmedelsområdet, från grisuppfödaren till livsmedelstillgången för konsumenter?

Livsmedelsindustrin följer myndigheternas beslut och de rekommendationer som finns om bland annat god hygien och social distansering.

Alla privata arbetsgivare uppmanas också att se till att så många som möjligt arbetar hemifrån eller tar ledigt.

Givetvis fullföljer livsmedelsföretagen sina leveransåtaganden, såväl inom Danmark som export till andra länder.

2. Hur hanteras livsmedelssäkerheten?

Vi hanterar livsmedelssäkerhet som vi brukar göra.

Den danska Fødevarestyrelsen hänvisar till Sundhedsstyrelsens rekommendationer för att undvika att smittas av coronavirus. Det handlar om de vanliga hygienråden om god handhygien, att hosta och nysa i armvecket samt begränsa den fysiska kontakten med människor.

Även om det är mycket osannolikt att coronavirus smittar genom mat, rekommenderar danska Fødevarestyrelsen att du alltid håller god hygien i köket. Det innebär även att skölja frukt och grönsaker samt tvätta händerna regelbundet både innan du lagar maten och innan du äter den.

3. Hur hanterar Danmark livsmedelsexporten i allmänhet och till Kina i synnerhet?

Vi sköter den som vi brukar göra och exporten till Kina är fortfarande stor eftersom det är brist på griskött där. Det är dock en lägre efterfrågan från foodservice på grund av att restaurangbesöken har minskat kraftigt i alla länder. Däremot är det en ökad efterfrågan från detaljhandeln på livsmedel eftersom fler äter mat hemma. Det som är en utmaning är gränskontrollerna där det nu tar längre tid samt att det är köer vid större hamnar

4. Hur agerar Danmark när det gäller beredskapssituationen och tillgången på livsmedel?

I Danmark finns det bra tillgång på livsmedel och leveranserna fungerar tillfredsställande. 

5. Hur driver danskt lantbruk vidare det hållbarhetsarbete som startat?

Det fortsätter som tidigare. Danmark ska ha en klimatneutral livsmedelsindustri år 2050.

6. Hur går det för det danska lantbruket och de danska livsmedelsproducenterna?

Vi ser att många företag och branscher fungerar som normalt och livsmedelsförsörjningen fungerar. Däremot minskar försäljningen till foodservice kraftigt på grund av stängda restauranger och matsalar i olika länder. Trädgårdsbranschen är ett område som drabbas hårt. Det beror på att det är högsäsong för blommor och att många blomsterbutiker är stängda.

Personalbrist kan i vissa fall vara ett problem. Säsongsarbetarna, särskilt utländska arbetare, är en utmaning på grund av stängda landsgränser.

7. Har den danska konsumenten förändrat sitt inköpsbeteende?

För närvarande väljer konsumenterna bort restaurangbesöket av förklarliga skäl, medan inköpen ökar i livsmedelsbutikerna då man
äter hemma i bostaden istället. Detaljhandeln har rapporterat en ökning av omsättningen inom livsmedel, men när det gäller i
cke-livsmedel rapporterar vissa kedjor minskad försäljning.
Hamstringen för att säkra de basala varorna i hushållet, som produkter med lång hållbarhet, verkar ha stabiliserats. 

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss. Få kontaktinformation här.