Djuromsorgsmärket för nötkreatur: Bra redan från start

Det danska djuromsorgsmärket har snart funnits på nöt- och kalvkött i ett år. Lantbrukarnas intresse har varit stort och i juli 2020 fanns totalt 964 registrerade besättningar i systemet.

I början av 2020 blev nöt- och kalvkött en del av Danmarks statliga djuromsorgsmärke. Grundtanken med varumärket är att det är konsumenternas krav på bättre djuromsorg som ska göra villkoren för djuren ännu bättre. Redan från början har det funnits ett stort engagemang från de danska boskapsuppfödarna. Många vill göra en extra insats för att göra djuromsorgen ännu bättre. Efter bara några månader hade totalt 640 boskapsbesättningar registrerats för systemet.

Hjärtmärkningssystemet för nötkreatur innehåller, liksom hjärtmärket för griskött och fågel, tre nivåer som märks med ett, två eller tre hjärtan. Kraven på djuromsorgen ökar med antalet hjärtan. När det gäller nötkreatur är systemet tvådelat eftersom det både levereras mjölk och kött från besättningarna, beroende på typ av nötboskap. De 640 besättningarna var fördelade på 284 besättningar som bara producerade kött, 335 besättningar som producerade både kött och mjölk och 21 som endast producerade mjölk. Intresset från uppfödarna har successivt ökat och i juli fanns 964 nötkreatursbesättningar i systemet; 421 besättningar för kött, 304 för både kött och mjölk och 239 för endast mjölk. När man tar hänsyn till att djuromsorgsmärket endast används i Danmark och att kreatursuppfödningen samtidigt är en exportindustri, har det varit en framgångsrik start.

Läs också: Djuromsorgshjärtat omfattar fler danska livsmedel

Djuromsorgsmärket för mjölk och nöt- och kalvkött innefattar tre nivåer där kravet på djurskydd ökar med antalet hjärtan. 

 

Läs mer om märkningssystemet här