Foto: Leo Mosgaard Nielsen/Teknologisk Institut.

Ett steg närmare den klimatvänliga kon

Ett forskarteam har dragit på sig vadarstövlar och våtdräkt för att samla tång. Projektet heter ClimateFeed och förhoppningen är att man under de kommande tre åren kan utveckla en fodertillsats med tång som kan minska metanutsläppen från kor med 30 procent. Danska forskningsinstitutioner, jordbruk och företag har därför gått samman i ett gemensamt försök att uppnå målet.

I vadarstövlar och våtdräkt har forskare från Århus universitet och personer från ClimateFeed-projektet varit runt i de danska vattnen under våren och sommaren och samlat tång. Hittills har totalt 18 olika sorters tång samlats in som nu analyseras. Tång har visat sig innehålla ämnen som kan hämma metanbildningen i kornas vom på ett effektivt sätt.

Läs mer om projektet ClimateFeed:

Tång ska få kor att rapa mindre metan

Danska alger kan vara framtidens hållbara foderprotein

Innan du kan sätta ihop rätt fodertillsats måste du välja de mest lämpliga nordiska tångarterna och utveckla metoder för odling och bearbetning av dem. Och just det arbetet är nu i full gång.

”I laboratoriet testar vi tången i ett system som efterliknar matsmältningen i vommen. Bland annat mäter vi hur mycket koldioxid och metan som bildas och hur mycket av fodret som bryts ned av vombakterierna. På detta sätt kan vi bestämma vilka tångarter som hämmar metanbildning utan att negativt påverka nedbrytningen av vommen. Hittills har vi hittat 4-5 arter som är bra”, säger professorn på Institut for Husdyrvidenskab, Mette Olaf Nielsen.

När de lämpligaste 2-3 tångarterna har utsetts ska de odlas på Färöarna. Efter odling måste tången bearbetas till fodertillsats och sedan ska effekten testas på kor.

Enligt sektordirektören för Landbrug & Fødevarer, Ida Storm, kommer fodertillsatsen att vara ett viktigt steg i kreatursuppfödningens arbete mot en mer klimatvänlig produktion.

”Det är ett fantastiskt spännande samarbete, och det är fantastiskt att notera att det går enligt plan, även om det fortfarande är långt kvar innan vi kan få en färdig produkt som kan användas i stallet", säger Ida Storm.

Läs mer om andra spännande klimatprojekt i branschen