Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Kan utfodring med rapsfrö minska köttets klimatavtryck?

Mer fett i fodret kan minska kornas metanutsläpp. Ett nytt projekt ska undersöka effekten av att utfodra kor med raps. Växten har hög fetthalt och högt innehåll av omättat fett och produceras lokalt och är ett mer hållbart val.

- Detta borde vara en av de lågt hängande frukterna, men naturligtvis ska vi dokumentera effekten och ta reda på hur det kan göras i praktiken, förklarar chefskonsult Nicolaj Ingemann, SEGES.

Han leder ett projekt som under de närmaste två åren kommer att titta närmare på möjligheten att utfordra med raps. Målet är att minska klimatavtrycket från kött och mjölk.

Det är rapsfröets höga fetthalt som medför mindre metanutsläpp från kon/slaktkalven/kreaturet. Oavsett vilken typ av kalv- eller nötkött vi pratar om kommer en förändrad utfodring med mer fett/rapsfrö att minska köttets klimatavtryck.

Det är därför det är smart
Fett är en av de foderåtgärder som med störst sannolikhet minskar kornas utsläpp av metan. Normalt används palmfett men en ökad tillsatts av fett förväntas minska metanutsläppet från korna med ytterligare 10 procent.

- Samtidigt kommer rapsfrön att ersätta den nuvarande användningen av palmfettprodukter, som har dåligt rykte eftersom de är förknippade med röjning av regnskog och odling på mycket humusrika jordar som leder till utsläpp av kol i atmosfären, förklarar Nicolaj Ingemann.

Läs mer om: Hållbar uppfödning av nötkreatur   

Utmaningar finns
En av utmaningarna med att använda rapsfrö på gårdarna är att de måste krossas innan de ges som foder, vilket är svårt både för att det är ett litet hårt frö och för att det innehåller mycket fett. Dessutom är hållbarheten begränsad efter krossning. Om rapsfrö ska användas till mjölkkor finns det en del tekniska utmaningar som måste lösas. Dessutom råder osäkerhet om hur mycket rapsfrö korna kan ta upp innan det påverkar foderintaget och mjölkningen negativt.

- Därför måste vi de kommande två åren ta reda på hur det blir enkelt och praktiskt att använda, säger Nicolaj Ingeman. Eftersom såväl malning, hållbarhet, utfodring som mjölkens hälsokvaliteter ska undersökas kommer studien att ske i samarbete med företagen Skiold, Moderne Kornbehandling, Vestjyllands Andel och Arla.

Man forskar mycket på att göra produktionen av mjölk och kött mer klimatvänlig, både när det gäller foder, metanansamling, avel och stallsystem.

Läs bl.a. om projektet med kåpor i stallen som ska bidra till att minska klimatpåverkan.

Läs också: Hållbar utveckling i dansk kreatursuppfödning