Foto: Landbrug og Fødevarer

Afrikansk svinpest

Utvecklingen av den afrikanska svinpesten följs mycket noggrant i Danmark.

Läs om vilka förebyggande åtgärder branschen vidtar.

Läs mer