Foto: Landbrug og Fødevarer

Dansk kvalitetssäkringshandbok 2021 har uppdaterats

Danska griskötts- och baconprodukter är kända och omtyckta över hela världen.

Den danska handboken för kvalitetssäkring beskriver systemen i den danska grisuppfödningen. Handboken riktar sig till återförsäljare och andra med intresse för dansk grisuppfödning samt danskt bacon och griskött. Det säkerställer kunskap om kontroller, standardisering och processen i hela den danska produktionskedjan - från genetik och avel av grisar till paketering av färdiga bacon- och grisköttsprodukter. Den danska kvalitetshandboken bidrar till en bättre förståelse för den danska grisbranschen och de målsättningar som den eftersträvar.

LÄS EN ANVÄNDARVÄNLIG OCH UPPDATERAD 2021-VERSION AV KVALITETSSÄKRINGSHANDBOKEN FÖR DEN DANSKA GRISBRANSCHEN HÄR!