Foto: Landbrug og Fødevarer

Fortsatt flexstöd i jordbruket kan vara positivt för den gröna omställningen

Den danska flexprocenten (Flex-medel) på 7 % av EU:s jordbruksstöd kommer att förlängas till 2022. Detta kan bidra positivt till den gröna omväxlingen i de danska landsbygdsområdena.

Det handlar främst om bidrag för ekologiska områden, bidrag för vård av gräs- och naturområden, samt bidrag för mini-våtmarker, skogssystem och riktad miljöreglering. Dessutom kommer det till exempel att avsättas 200 miljoner DKK för miljöteknik 2021 och 40 miljoner DKK för ekologiskt investeringsstöd.

Landsbygdsprogrammet på drygt 1,5 miljarder DKK 2021 fördelas enligt följande:

 • Miljöteknik: 200 miljoner DKK
 • Ekologiskt investeringsstöd: 40 miljoner DKK
 • Ekologiskt områdesstöd: 248,2 miljoner DKK
 • Mini-våtmarker: 240,6 miljoner DKK
 • Skötsel av gräs och naturområden: 67,3 miljoner DKK
 • Låglandsområden: 89,4 miljoner DKK
 • Våtmarker (kväve): 352,8 miljoner DKK
 • Våtmarker (fosfor): 14 miljoner DKK
 • Röjning och förberedelse för bete: 25,6 miljoner DKK
 • Skog syftande till biologisk mångfald: 16,4 miljoner DKK
 • Privat skogsplantering: 70,0 miljoner DKK
 • Riktad reglering: 190,2 miljoner DKK