Foto: Beräkningar för grisar baserade på beräkningsmetoden PEF. Den relativa fördelningen uttryckt i procent. Källa: SEGES, Landbrug & Fødevarer.

Foto: Beräkningar för grisar baserade på beräkningsmetoden PEF. Den relativa fördelningen uttryckt i procent. Källa: SEGES, Landbrug & Fødevarer.

Hållbart griskött – mer för mindre

Ett målmedvetet avelsarbete, ny kunskap om bästa möjliga fodersammansättning samt bättre hälso- och produktionsförhållanden har ökat produktiviteten i dansk grisnäring. Mer griskött med mindre miljöpåverkan är en viktig faktor i klimatvisionen för dansk grisnäring.

Halvering av kväve och fosfor per kilo griskött
Arbetet med att minska utsläppen inom grisköttsproduktionen har lett till konkreta resultat.- Siffrorna visar att dansk grisuppfödning har halverat utsläppen av både kväve och fosfor per kilo producerat griskött sedan 1985. Ammoniakförlusten från stall och gödningslager har minskat med 75 %. 

Det är resultatet av mångåriga insatser från grisuppfödarna och deras rådgivare. Det beror på ett målmedvetet avelsarbete, ny kunskap om optimal fodersammansättning samt bättre hälso- och produktionsförhållanden. Disse faktorer har ökat produktiviteten i dansk grisnäring - , säger Christian Fink Hansen, direktör för Landbrug & Fødevarer Gris.

Läs även: Avelsarbete inom grisuppfödning bidrar till en hållbar uppfödning av grisar

Läs även: Senaste statistik: Klimatavtrycket inom dansk grisuppfödning

Viktigt med biologiska miljötekniker och foder
Till exempel har allt mer aminosyror tillsatts i grisfodret sedan slutet av 1980-talet, vilket säkerställer en mer balanserad foderblandning. Det gör att fodret idag innehåller betydligt mindre sojamjöl än tidigare. Rent konkret innehåller foder till slaktgrisar idag ca 148 gram protein per foderenhet, medan det i slutet av 80-talet innehöll upp till ca 185 gram protein. Räknat enbart som en effekt av tillsatta aminosyror har dagens produktionsgris 36 procentenheter lägre ammoniakförlust när den får ett foder idag än om samma gris fick ett typiskt foder från slutet av 80-talet. Även byte från fast gödning + urin till gödselbaserade stallsystem har på liknande sätt minskat förlusten av ammoniak från stall och gödningslager.

Läs även: Grisnäringen undertecknar en ny vision för dansk grisuppfödning

Dessutom tillsätts enzymet fytas i fodret, vilket har lett till en stor minskning av fosforutsläppen per gris. Figuren ovan visar att utsläppen av både kväve och fosfor halverats för varje kg producerat griskött sedan 1985, samtidigt som ammoniakförlusten från stall och gödningslager har minskat med hela 75 %.

Läs även: International Climate Conference 2022 hålls på danskt initiativ