Think Piglet Health & Nutrition 2023

Landbrug & Fødevarer Gris, i samarbete med SEGES Innovation, bjuder in forskare och experter från hela världen till konferensen i Think Piglet Health & Nutrition i Köpenhamn den 21 och 22 september 2023.

Landbrug & Fødevarers sektor för Gris håller, i samarbete med SEGES Innovation, konferensen Think Piglet Health & Nutrion, som sätter fokus på ökad överlevnad, produktivitet, djurhälsa och djuromsorg för spädgrisar samt robusthet hos smågrisar. Vi ser fram emot att samla världens ledande experter på smågrisar, hälsa och näring.

Konferensen består av sex huvudämnen:

  1. Utfodringsstrategier för suggor före grisning
  2. Utfodring av suggor för högre mjölkproduktion
  3. Immunitet hos smågrisar
  4. Utfodring av spädgrisar före avvänjning
  5. Skötsel av suggor med stora juver
  6. Att inreda grisningsstallet

FÅ YTTERLIGARE INFORMATION OM THINK PIGLET HEALTH & NUTRITION och möjlighet till registrering:
Pig Research Summit - THINK Piglet 2023

FORSKAR DU I ÄMNET? ÖPPET FÖR INLÄMNING AV ABSTRACT

Det är öppet för inlämning av abstract som du vill dela med deltagarna om du forskar i ett eller flera av konferensens sex ämnen. Sista datum för inlämning av abstract är 6 februari 2023.

Programmet för konferensen beräknas vara klart i mitten av april 2023.